Skip Navigation LinksNieuws

 Nieuws

15-10-2021
Op 6 oktober was de derde ronde van het cao-overleg ziekenhuizen. De stemming aan tafel was nuttig. De werkgevers hebben de tijd genomen om na te denken over belangrijke onderwerpen, maar hebben ook aangegeven dat hun ruimte beperkt is. De spanning ligt vooral op het punt van geld. De FNV heeft een aantal punten benadrukt uit de cao-inzet die samen met de medewerkers tot stand is gekomen.
23-09-2021
Yes! De nieuwe datum voor het congres The Future of Medical Imaging and Radiotherapy is bekend 👉 7 & 8 april 2022. Wij kunnen niet wachten. SAVE THE DATE!
21-09-2021
Een paar uur voor het voor het verstrijken van het ultimatum op maandag 6 september jl. heeft de werkgeversvereniging, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) een zeer teleurstellend eindbod neergelegd. FNV Zorg & Welzijn en de leden werkzaam in de academisch medische centra (UMC), bereiden zich daarom voor op een staking – een zogenaamde zondagsdienst – op dinsdag 28 september.
17-09-2021
Graag horen we van jullie: Welke initiatieven rondom duurzaamheid er op afdelingen radiologie zijn? Hoe deze activiteiten zijn georganiseerd (bv werkgroep binnen afdeling, overstijgend binnen het ziekenhuis)? Welke goede ideeën er zijn, maar niet van de grond komen? Wat zijn de knelpunten? Welke rol jullie zien voor de NVvR en NVMBR binnen dit thema?
17-09-2021
We zijn op zoek naar jouw creativiteit voor de poster voor 8 november! Dit is jouw kans voor meer zichtbaarheid bij het publiek en bij jouw collega's in het ziekenhuis.
09-09-2021
Getroffen door Corona tijdens je werk? Ook MBB'ers komen in aanmerking voor een eenmalige uitkering van stichting ZWiC (De Stichting Zorg na Werk in Coronazorg).
31-08-2021
​Gezocht: MBB'ers met affiniteit in stralingsbescherming en kwaliteitscontrole die mee willen meewerken aan de leidraad 'loodjascontrole'.
13-08-2021
We hebben recent een mailgroep opgestart voor TMS'ers. In deze groep kan je ervaringen uitwisselen en vragen stellen over alle onderwerpen die bij deze functie horen. Met elkaar weet je tenslotte meer dan alleen. Heb je ook interesse om in deze mailgroep als TMS’er deel te nemen?
05-08-2021
Toen we begin dit jaar begonnen met de organisatie van het congres Future of Medical Imaging and Radiotherapy 2021 (FMIR), was er hoop dat we in september eindelijk met z’n allen weer bij elkaar konden komen. We zagen uit naar een mooi meerdaags event met een goed inhoudelijk programma én de gelegenheid om elkaar weer in levende lijven te kunnen spreken. De ontwikkelingen rondom corona blijven helaas onzeker en corona heeft daarnaast een grote nasleep in de reguliere zorg met zich meegebracht. Dit bij elkaar maakt dat we genoodzaakt zijn om FMIR te verplaatsen naar 2022
02-08-2021
Afgelopen weekend hebben we een storing gehad in de hosting van onze website. Hierdoor was de website niet benaderbaar en is mail niet aangekomen. Vandaag 2-8-2021 zijn aangepassingen gemaakt waardoor einde ochtend het probleem verholpen moet zijn. Heb je een mail gestuurd, dan heb je bericht gehad dat deze niet is aangekomen. Advies is om deze mail opnieuw te versturen. Excuses voor het ongemak.
29-06-2021
Vanwege grote interesse in Artificiële Intelligentie in de radiologie heeft het avondwebinar van 1 oktober een mooi vervolg gekregen. De NVMBR en Siemens Healthineers organiseren gezamenlijk opnieuw maar liefst vier verschillende webinars over dit thema, speciaal voor MBB'ers
03-06-2021
Afgelopen jaar hebben we samen met heel veel partijen samengewerkt aan de Brede Proef Plaszakken. Als resultaat van deze fantastische samenwerking ligt er nu een rapportage met de resultaten. Deze kun je in het bericht vinden net als een samenvatting en infografic.
28-04-2021
De NVMBR participeert in het project Kunstmatige intelligentie voor MBB'ers (KIM). Kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) heeft de laatste jaren de radiologiewereld ingrijpend veranderd. Ook het werk van MBB’ers verandert daardoor sterk. AI wordt namelijk niet alleen ingezet voor beeldherkenning en diagnose, maar bijvoorbeeld ook voor workflow management, voor reconstructie van CT-beelden en voor automatische planning van radiotherapie. Dit onderzoeksproject moet ertoe leiden dat MBB’ers nu en in de toekomst niet alleen verantwoord met AI kunnen omgaan, maar ook een bijdrage kunnen blijven leveren aan de ontwikkeling van het werkveld
25-01-2021
In 2014 heeft het netwerk MRI een voorbeeld MRI screeningsformulier opgesteld. In juni 2020 is de MRI screeningslijst met hulp vanuit werkveld herzien. Doel is om MBB’ers die werkzaam zijn op de MRI handvatten te geven bij het opstellen van de MRI screeningslijst. Deze screeningslijst is bedoeld als leidraad. Iedere organisatie met een MRI kan zelf bepalen welke vragen of gedeelte uit het MRI screeningsformulier relevant zijn voor de werkwijze op de afdeling.
12-01-2021
De NVMBR leden webapp is een webpagina speciaal gemaakt voor weergave op je mobiele telefoon. Maak een snelkoppeling en zet deze op je begin/startscherm van je telefoon. Zo heb je altijd het laatste nieuws bij de hand zonder in te loggen, schrijf je jezelf in voor scholingen of geef je een verhuizing door. Hoe? Dat lees je in de instructie.
11-12-2020
Roet op het gezicht, roet in het eten; een tijd van bezinning. Corona houdt Nederland langer in z'n greep dan gedacht en als gevolg daarvan zijn scholingen geannuleerd. We zullen het anders moeten aanpakken om zo in contact te blijven met jou.
24-11-2020
​De NVMBR maakt deel uit van het REVIVE​-project. We werken samen met de Hogeschool Inholland, Fontys, Hanzehogeschool Groningen, RIVM en de Academie Verloskunde. Het doel ervan is het ontwikkelen van een leidraad en e-learning over röntgenonderzoek om over up-to-date kennis te kunnen beschikken en de juiste communicatie op te starten met de zwangere patiënt. De e-learning is vanaf heden beschikbaar in de digitale leeromgeving van de NVMBR. Voor NVMBR leden levert dit naast handige kennis, ook accreditatiepunten op.​
29-10-2020
De koning heeft eerder vandaag een bezoekgebracht aan het Haaglanden Medisch Centrum Westeinde, waar hij onder andere een radiologieafdeling bezocht. Heel mooi dat het veld zo de gelegenheid krijgt om te laten zien wat voor een belangrijk werk wij doen in deze crisis. Meer info via NOS.nl
24-10-2020
​Gisteravond in Hart van Nederland een interview met MBB'ers uit Enschede over de zorgbonus. Dat we als vereniging de petitie hebben aangeboden werd ook aangehaald in het artikel van Hart van Nederland.
10-09-2020
Eind oktober 2020 start de proef met het meegegeven van plaszakken na een CT-scan in de ziekenhuizen Reinier de Graaf, Deventer ziekenhuis, Erasmus MC, Antonius Groep Sneek, Maastricht UMC en Noordwest Ziekenhuis Groep.
02-08-2020
Op het kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid is informatie toegevoegd voor MBB'ers in het ziekenhuis en anderen die beroepsmatig aan EMV van MRI kunnen worden blootgesteld. Samen met MBB'ers MRI uit het veld is de NVMBR betrokken geweest bij het opstellen van de Q&A’s ‘MRI-medewerkers in het ziekenhuis’. Lees verder om de veelgestelde vragen te openen.
31-07-2020
Naar aanleiding van een nieuwsartikel in het Algemeen Dagblad over postmortem radiologie en een vacaturetekst voor het werven van laboranten voor postmortem radiologie heeft het RIVM in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingshygiëne (ANVS) onderzocht hoe vaak ziekenhuizen in Nederland radiologische technieken gebruiken bij overledenen. En wat de aanleiding is voor ziekenhuizen om deze technieken te gebruiken. Radiologische technieken kunnen ook worden gebruikt om na het overlijden van een patiënt de doodsoorzaak te onderzoeken. Dit gebeurt al bij forensisch onderzoek om meer informatie te krijgen bij een mogelijk misdrijf. Het is ook een goede manier om nieuwe ziekten, erfelijke ziekten en bijwerkingen van medicijnen beter te begrijpen. De meeste ziekenhuizen gebruiken de technieken nog niet structureel voor wetenschappelijke of diagnostische doeleinden. Lees verder voor de resultaten.
01-07-2020
Vanaf 1 juli 2020 is er een nieuwe set kwaliteitscriteria 2020-2025. Alle geregistreerden - ook die voorlopig nog niet onder die nieuwe set vallen - krijgen vanaf 1 juli de mogelijkheid om alvast de activiteiten van deze nieuwe set van toepassing te laten zijn.
23-04-2020
Wij zijn blij met de voorgenomen samenwerking tussen de NVMBR en LeQuest. Door de Corona crisis en de ‘lock-down’ is het nog duidelijker geworden hoe belangrijk online leren en e-trainen zijn. Deze periode vragen om alternatieve en moderne leermethodieken, nu en in de toekomst. In deze samenwerking worden de inhoudelijke expertise van de NVMBR en de jarenlange ervaring in het ontwikkelen van e-training van LeQuest gebundeld. Hiermee spreken beide partijen de intentie uit om aantrekkelijke trainingen te ontwikkelen waarmee MBB’ers kunnen trainen, toetsen en certificeren om met vertrouwen in het dagelijkse aan de slag te gaan. Met deze samenwerking bereiden de NVMBR en LeQuest zich voor op de toekomst.
08-04-2020
De NVMBR heeft begin maart een vragenlijst uitgezet onder MBB'ers over Artificiële Intelligentie. Slechts een kwart komt AI nog niet tegen in het werk. Er is dan ook een grote behoefte aan bij- en nascholing. De NVMBR gaat de input gebruiken om verder te onderzoeken hoe we het huidige onderwijs en vervolg scholing moeten aanpassen op AI.
31-03-2020
Het RIVM en FNV zijn centrale kanalen waar je terecht kunt voor de laatste informatie over corona. We verwijzen graag door naar deze partijen.
30-03-2020
De NVMBR ondersteunt de FNV. Naast onze eigen specfieke enquetes voor MBB'ers, vinden we het ook belangrijk dat centraal voor de zorg een goed beeld ontstaat: Werk jij in een ziekenhuis, universitair medisch centrum of in de ambulancezorg? Vul dan de poll in van de FNV. Kost je hooguit 3 minuten.
20-03-2020
Afgelopen dinsdag 17 maart hebben we naar alle contactpersonen een korte vragenlijst gestuurd met de vraag hoe de situatie is op de afdelingen. Ongeveer de helft heeft op korte termijn al kunnen reageren. Dank hiervoor. Hierbij een eerste beeld van de situatie geschetst door je collega's.
17-03-2020
Voor richtlijnen verwijzen in het kader van het coronavirus verwijzen we graag door naar de informatie die het RIVM beschikbaar stelt. Vind hier handige links naar richtlijnen en informatie inzake het coronavirus
16-03-2020
In verband met maatregelen rondom het coronavirus zijn alle bijeenkomsten, waaronder het NVMBR Voorjaarscongres (VJC20), de opfriscursus Stralingsdeskundigheid en de workshop DEXA, verplaatst.