Skip Navigation LinksNieuws

 Nieuws

07-06-2019
In de afgelopen jaren is veel aandacht geweest voor de blootstelling en bescherming van de ooglens en het lichaam, de blootstelling van de extremiteiten is minder belicht. De NCS is nu een subcommissie aan het oprichten voor het maken van een richtlijn met betrekking tot extremiteitendosimetrie. Wil jij hieraan meedenken en meewerken?
06-06-2019
Op 27 mei heeft het RIVM een rapport gepubliceerd over EMV in arbeidssituaties. Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie SZW literatuuronderzoek gedaan naar de vraag of langetermijnblootstelling aan elektromagnetische velden op het werk een verband laat zien met ziekten zoals kanker, ALS, MS, ziekte van Alzheimer. Het onderzoek is een aanvulling op een vergelijkbaar onderzoek in 2015.
16-05-2019
Op 4 en 5 juli 2019 wordt in Amsterdam voor de 6e keer het SBRT symposium georganiseerd. Naast veel aandacht voor SBRT voor diverse indicaties, zal ook worden ingegaan op het gebruik van adaptieve radiotherapie, al dan niet op geleide van MRI.
14-05-2019
Als NVMBR krijgen we steeds vaker signalen dat de werkdruk als hoog wordt ervaren. Via een vragenlijst willen we achterhalen of jullie werkdruk ervaren, waneer en wat mogelijke oorzaken zijn.
06-07-2018
We krijgen veel vragen over hoe de keuze van de twee namen tot stand zijn gekomen.
29-05-2018
Voor de rubriek "Even anders" in het NVMBR magazine zoeken wij opnames met een verhaal.
26-02-2018
​In 2018 wordt de succesvolle training PRI weer gegeven. De training vindt plaats op 2 dagen, tussendoor werkt de cursist aan een opdracht hierbij ondersteund door de docent.
02-02-2018
Het Bs wordt in ons land vanaf 6 februari 2018 vervangen door het nieuwe Besluitbasisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs). Nadere uitwerking van voorschriften uit het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming vindt plaats in drie ministeriële regelingen en een ANVS-verordening.
20-06-2017
Heeft de afdeling een afdelingsaccreditatie? Dan is het mogelijk om stralingsveiligheidspunten aan te vragen voor klinische lessen.
15-03-2017
​De stralingsdosis per inwoner als gevolg van medische diagnostiek in Nederland was in 2014 gemiddeld 1,06 mSv. Deze stralingsdosis is sinds 2002 ieder jaar gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM onder de Nederlandse ziekenhuizen.
02-02-2017
Geregistreerden bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) hebben toegang tot een eigen digitaal portfolio. Voor het gebruik en onderhoud van het digitaal portfolio worden licentiekosten betaald. Voor sommige diplomageregistreerden geldt dat zij geen actief gebruik maken van het digitaal portfolio.
9fa1b794-b449-4391-85d0-b87365b7b6ec
​​​
​​​