Skip Navigation LinksStart

 Nieuws

31-07-2018
Wil jij helpen met het organiseren van een goede nascholing NG? Meld je dan aan bij bnc@nvmbr.nl en je mag gratis de nascholing bijwonen.
06-07-2018
We krijgen veel vragen over hoe de keuze van de twee namen tot stand zijn gekomen.
09-06-2018
Door de snelle ontwikkelingen in het vakgebied van radiodiagnostiek, radiotherapie en nucleaire geneeskunde, sluit de huidige wettelijke omschrijving van de beroepen radiodiagnostisch laborant en radiotherapeutisch laborant niet meer aan op de praktijk. Dit zorgt voor problemen in de samenhang tussen opleiding, beroep en functies. Om die reden komt er een herziening van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Ook wordt de medisch nucleair werker toegevoegd.
01-06-2018
De expertgroep BOB heeft, na een succesvol NVMBR mammacare symposium in 2016, opnieuw een gevarieerd programma ontwikkeld voor zowel de MBB'ers in de BOB als in het ziekenhuis. De mammacare zal op deze dag, de dag van de stralende beroepen, van vele kanten belicht worden.