Skip Navigation LinksStart

 Nieuws

07-06-2019
In de afgelopen jaren is veel aandacht geweest voor de blootstelling en bescherming van de ooglens en het lichaam, de blootstelling van de extremiteiten is minder belicht. De NCS is nu een subcommissie aan het oprichten voor het maken van een richtlijn met betrekking tot extremiteitendosimetrie. Wil jij hieraan meedenken en meewerken?
06-06-2019
Op 27 mei heeft het RIVM een rapport gepubliceerd over EMV in arbeidssituaties. Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie SZW literatuuronderzoek gedaan naar de vraag of langetermijnblootstelling aan elektromagnetische velden op het werk een verband laat zien met ziekten zoals kanker, ALS, MS, ziekte van Alzheimer. Het onderzoek is een aanvulling op een vergelijkbaar onderzoek in 2015.
16-05-2019
Op 4 en 5 juli 2019 wordt in Amsterdam voor de 6e keer het SBRT symposium georganiseerd. Naast veel aandacht voor SBRT voor diverse indicaties, zal ook worden ingegaan op het gebruik van adaptieve radiotherapie, al dan niet op geleide van MRI.
14-05-2019
Als NVMBR krijgen we steeds vaker signalen dat de werkdruk als hoog wordt ervaren. Via een vragenlijst willen we achterhalen of jullie werkdruk ervaren, waneer en wat mogelijke oorzaken zijn.