Skip Navigation LinksStart

 Nieuws

11-06-2018
Door herziening van de AMvB en wettelijke vastlegging, kan nu nog een andere naam worden overwogen door de beroepsgroep. Vanuit een werkgroep is verzocht aan de NVMBR om de internationale term 'Radiographer' te overwegen. Tijdens de Algemene Vergadering d.d. 17 mei 2018 is besloten dat de gehele beroepsgroep, zowel NVMBR-leden als niet leden mogen stemmen over de beroepsnaam.
09-06-2018
Door de snelle ontwikkelingen in het vakgebied van radiodiagnostiek, radiotherapie en nucleaire geneeskunde, sluit de huidige wettelijke omschrijving van de beroepen radiodiagnostisch laborant en radiotherapeutisch laborant niet meer aan op de praktijk. Dit zorgt voor problemen in de samenhang tussen opleiding, beroep en functies. Om die reden komt er een herziening van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Ook wordt de medisch nucleair werker toegevoegd.
01-06-2018
De expertgroep BOB heeft, na een succesvol NVMBR mammacare symposium in 2016, opnieuw een gevarieerd programma ontwikkeld voor zowel de MBB'ers in de BOB als in het ziekenhuis. De mammacare zal op deze dag, de dag van de stralende beroepen, van vele kanten belicht worden.
29-05-2018
Voor de rubriek "Even anders" in het NVMBR magazine zoeken wij opnames met een verhaal.