Skip Navigation Linksnetwerken

 Netwerken


Algemene informatie

De vereniging zet zich zowel op beroepsinhoudelijk vlak als op collectieve en individuele belangenbehartiging in voor de collega's in de werkvelden radiologie, radiotherapie, nucleaire geneeskunde en echografie.

Doelstellingen van de NVMBR zijn:
 • Kennisdelen
 • Discussie, reflectie
 • Handhaven uniformiteit en kwaliteit
 • Kennisontwikkeling (belangrijk door gebruik hightech apparatuur)
 • Verspreiding van innovatie en 'Best Practices'
 • Implementatie van innovatie en 'Best Practices'
 • Inspelen op toekomstige ontwikkelingen
​Om deze doelstellingen te bereiken is netwerken, overleggen en samenwerken belangrijk. Alle leden van de NVMBR nemen deel aan het netwerk waarin zij werkzaam zijn. 
5c1e291e-03d0-4020-b23d-fb64938b1d25
Echografie
MRI
Nucleaire Geneeskunde
Radiologie
Radiotherapie

Echografie

De sectie Echografie richt zich op de volgende doelen:
 • Advanced practitioner echografie implementatie in de praktijk;
 • Een bijdrage leveren aan een methode voor de implementatie en borging van de bekwaamheidseisen;
 • Organiseren bij- en nascholing op het gebied van echografie;
 • De sectie herkenbaar maken bij de leden;
 • Zelfstandig declareren voor echografisten in de eerste lijn;
 • Deskundigheidsbevordering MBB’ers.
De sectie Echografie levert vanuit haar deskundigheidsgebied een bijdrage aan het op- en bijstellen en het uitvoeren van het beleid van de NVMBR, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van de voor de vereniging geformuleerde doelen. De sectie bestaan uit minimaal 5 en maximaal 9 leden.

MRI

De sectie MRI richt zich op de volgende doelen:
 • Deskundigheidsbevordering van de MBB'ers werkzaam op de MRI d.m.v. de organisatie van symposia;
 • Bevorderen van het veilig en deskundig gebruik van MRI;
 • Inspelen op ontwikkelingen van gecombineerde modaliteiten zoals PET MRI en de MRI versneller;
 • De sectie herkenbaar maken bij de leden op diverse manieren.
De sectie MRI levert vanuit haar deskundigheidsgebied een bijdrage aan het op- en bijstellen en het uitvoeren van het beleid van de NVMBR, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van de voor de vereniging geformuleerde doelen.

Nucleaire Geneeskunde

De sectie Nucleaire Geneeskunde levert vanuit haar deskundigheidsgebied een bijdrage aan het op- en bijstellen en het uitvoeren van het beleid van de NVMBR, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van de voor de vereniging geformuleerde doelen.

De sectie Nucleaire Geneeskunde is betrokken bij het organiseren bij– en nascholingsactiviteiten voor MBB’ers NG.

Radiologie

De sectie Radiologie richt zich op:
 • Organiseren bij- en nascholing op het gebied van de radiologie door middel van hetorganiseren van symposia;
 • Bijdrage aan ontwikkeling van het advies over ioniserende straling en de zwangere patiënt;
 • Deskundigheidsbevordering MBB’ers;
 • Vanuit haar deskundigheidsgebied een bijdrage leveren aan het op- en bijstellen en het uitvoeren van het beleid van de NVMBR, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van de voor de vereniging geformuleerde doelen.

Radiotherapie

De sectie Radiotherapie richt zich op de volgende doelen:
 • Het ontwikkelen van bekwaamheidseisen voor de voorbereiding van de RT behandeling;
 • Het herkenbaar maken van de sectie bij de leden;
 • De positie van de student MBB'er in kaart brengen wat betreft bevoegdheid/bekwaamheid.
De sectie Radiotherapie levert vanuit haar deskundigheidsgebied een bijdrage aan het op- en bijstellen en het uitvoeren van het beleid van de NVMBR, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van de voor de vereniging geformuleerde doelen. De sectie bestaan uit minimaal 5 en maximaal 9 leden.

Groepsleden

Marieke (H.) Brugge
Lid

Krijn (K) Dietz
Lid
Groene Hart Ziekenhuis RD
Marloes (M.K.) de Fluiter
beleidsmedewerker
NVMBR
Peter (P.R.) Lesterhuis
Lid
Hanze Hogeschool MBRT
Peter (P.J.H.) Seegers
Lid

Wendy (W.) Visscher
Coördinator netwerk EC
MST RD
Wouter (W.E.) Westerhuis
Lid
UMCU, RD
Robert (R.C.) Wonink
Lid

Erfan (S.E.) Askarian
Lid
Groene Hart Ziekenhuis RD
Tienka (J.L.) Eeftink
Lid
MST RD
Peter (P.) Kappert
Lid
UMCG RD
Susan (J.H.) de Koning
Lid
St. Anna Zorggroep Geldrop RD / NG
Jeannette (J.) Meedendorp
Beleidsmedewerker
NVMBR
Maike (M. L. J.) van Offeren
Lid

Judith (I.J.J.) Baan
Lid
Deventer Ziekenhuis NG
Annemarie (A.M.G.) Hoekman
Lid
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis RD & NG
Agnes (A.) Keursten
Coördinator netwerk NG
BVI NG
Peter (P.) Liedorp
Lid
PI Medical Diagnostic Equipment BV
Jeannette (J.) Meedendorp
Beleidsmedewerker
NVMBR
Linda (L.A.) Porte
Lid
MCL NG
Gertjan (G.J.H.) van Butselaar
Lid
Rijnstate RD
Ankie (A.) Hersbach
Lid
MUMC RD
Jeannette (J.) Meedendorp
Beleidsmedewerker
NVMBR
Mirjam (M.A.) Verkleij
Coördinator netwerk RD
Alrijne Ziekenhuis Leiden, RD
Emma (E.L.) van de Borne
Coördinator netwerk RT
BVI RT
Dianne (D.) Fontijn
Lid
Catharina Ziekenhuis RT
Arnout (A.D.) van den Hoek
Lid
Amsterdam UMC, loc. AMC RT
Rob (R.J.W.) Martens
Lid
ORFIT
Jeannette (J.) Meedendorp
Lid
NVMBR
Lennart (L.J.) Mesch
Lid
BVI RT
Meiske (M.) van der Ploeg
beleidsmedewerker
NVMBR