Skip Navigation Linksnetwerken

 Netwerken


Algemene informatie

De vereniging zet zich zowel op beroepsinhoudelijk vlak als op collectieve en individuele belangenbehartiging in voor de collega's in de werkvelden radiologie, radiotherapie, nucleaire geneeskunde en echografie.

Doelstellingen van de NVMBR zijn:
 • Kennisdelen
 • Discussie, reflectie
 • Handhaven uniformiteit en kwaliteit
 • Kennisontwikkeling (belangrijk door gebruik hightech apparatuur)
 • Verspreiding van innovatie en 'Best Practices'
 • Implementatie van innovatie en 'Best Practices'
 • Inspelen op toekomstige ontwikkelingen
​Om deze doelstellingen te bereiken is netwerken, overleggen en samenwerken belangrijk. Alle leden van de NVMBR nemen deel aan het netwerk waarin zij werkzaam zijn. 
6c44d1f5-4b84-44b7-9140-8703c1bd5f8e
Echografie
MRI
Nucleaire Geneeskunde
Radiologie
Radiotherapie

Echografie

De sectie Echografie richt zich op de volgende doelen:
 • Advanced practitioner echografie implementatie in de praktijk;
 • Een bijdrage leveren aan een methode voor de implementatie en borging van de bekwaamheidseisen;
 • Organiseren bij- en nascholing op het gebied van echografie;
 • De sectie herkenbaar maken bij de leden;
 • Zelfstandig declareren voor echografisten in de eerste lijn;
 • Deskundigheidsbevordering MBB’ers.
De sectie Echografie levert vanuit haar deskundigheidsgebied een bijdrage aan het op- en bijstellen en het uitvoeren van het beleid van de NVMBR, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van de voor de vereniging geformuleerde doelen. De sectie bestaan uit minimaal 5 en maximaal 9 leden.

MRI

De sectie MRI richt zich op de volgende doelen:
 • Deskundigheidsbevordering van de MBB'ers werkzaam op de MRI d.m.v. de organisatie van symposia;
 • Bevorderen van het veilig en deskundig gebruik van MRI;
 • Inspelen op ontwikkelingen van gecombineerde modaliteiten zoals PET MRI en de MRI versneller;
 • De sectie herkenbaar maken bij de leden op diverse manieren.
De sectie MRI levert vanuit haar deskundigheidsgebied een bijdrage aan het op- en bijstellen en het uitvoeren van het beleid van de NVMBR, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van de voor de vereniging geformuleerde doelen.

Nucleaire Geneeskunde

De sectie Nucleaire Geneeskunde levert vanuit haar deskundigheidsgebied een bijdrage aan het op- en bijstellen en het uitvoeren van het beleid van de NVMBR, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van de voor de vereniging geformuleerde doelen.

De sectie Nucleaire Geneeskunde is betrokken bij het organiseren bij– en nascholingsactiviteiten voor MBB’ers NG.

Radiologie

De sectie Radiologie richt zich op:
 • Organiseren bij- en nascholing op het gebied van de radiologie door middel van hetorganiseren van symposia;
 • Bijdrage aan ontwikkeling van het advies over ioniserende straling en de zwangere patiënt;
 • Deskundigheidsbevordering MBB’ers;
 • Vanuit haar deskundigheidsgebied een bijdrage leveren aan het op- en bijstellen en het uitvoeren van het beleid van de NVMBR, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van de voor de vereniging geformuleerde doelen.

Radiotherapie

De sectie Radiotherapie richt zich op de volgende doelen:
 • Het ontwikkelen van bekwaamheidseisen voor de voorbereiding van de RT behandeling;
 • Het herkenbaar maken van de sectie bij de leden;
 • De positie van de student MBB'er in kaart brengen wat betreft bevoegdheid/bekwaamheid.
De sectie Radiotherapie levert vanuit haar deskundigheidsgebied een bijdrage aan het op- en bijstellen en het uitvoeren van het beleid van de NVMBR, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van de voor de vereniging geformuleerde doelen. De sectie bestaan uit minimaal 5 en maximaal 9 leden.

Groepsleden

Krijn (K) Dietz
Lid
Groene Hart Ziekenhuis RD
Dienette (D.) Feiken
Lid
Martini Ziekenhuis RD
Mirjam (M.) Heinneman
Lid
Gelderse Vallei RD en NG
Peter (P.R.) Lesterhuis
Lid
Hanze Hogeschool MBRT
Moustafa (M.) Mahmoud Fujifilm Healthcare Nederland
Lid
FUJIFILM Healthcare Netherland B.V.
Froukje (F.) van der Veen - van Hoving
Lid
DC klinieken Dokkum
Wouter (W.E.) Westerhuis
Lid
UMCU, RD
Robert (R.C.) Wonink
Lid

Tienka (J.L.) Eeftink
Lid
MST RD&NG
Peter (P.) Kappert
Lid
UMCG RD
Susan (J.H.) de Koning
Lid
St. Anna Zorggroep Geldrop RD / NG
Peter (P.) Liedorp
Lid
PI Medical Diagnostic Equipment BV
Debbie (D.A.) van Asselt
Lid
Martini Ziekenhuis RD
Manja (J.M.) de Jong - van der Maas
Lid
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis RD & NG
Peter (P.) Kappert
Lid
UMCG RD
Mirjam (M.A.) Verkleij
Coördinator netwerk RD
Alrijne Ziekenhuis Leiden, RD
Emma (E.L.) van de Borne
Coördinator netwerk RT
BVI RT