Skip Navigation Linksdigitaalmagazine

 Digitale magazines

Relatie tussen het toetsen van voorbehouden handelingen »
Rond 2010 is het Alrijne Ziekenhuis (destijds Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp) overgegaan op organisatie breed beleid ten aanzien van het uitvoeren van voorbehouden handelingen (VBH) door niet zelfstandig bevoegden. De handelingen zijn geïnventariseerd en er zijn protocollen voor de uitvoering geïntroduceerd, die iedere afdeling dient te hanteren. Eigen protocollen worden niet toegestaan. Indien wordt afgeweken van de organisatie brede protocollen, moet hiervoor eerst toestemming worden gegeven door een organisatie brede commissie van inhoudelijk deskundigen en dient uitsluitend in afdelingsprotocollen te worden beschreven op welke gebieden er van het organisatie brede protocol wordt afgeweken.
Drs Ragna L.A. van der Linden - Okselklierdissectie - augustus 2017 »

​Het verbod op handelingen zoals een venapunctie na ongecompliceerde okselklierdissectie is obsoleet

I. Kuijper, MSc - Carrièreperspectief voor de masteropgeleide MBB'er - maart 2017 »
S. Versteeg - De MRI-compatibel pacemaker - maart 2017 »
L. ten Asbroek- Zwolsman - Fixeren van de lever - maart 2017 »
Dr. S.J. van Veluw - Imaging the (in)visible - juni 2016 »
Drs. R.J.B. Brans - Intra-arteriele cerebrale trombectomie - juni 2016 »

​Een CVA is een veel voorkomende aandoening mwt een incidentie van ca. 41.000 per jaar in Nederland. De aandoening kent een hoge mortaliteit en veroorzaakt in grote mate een blijvende invaliditeit.

H. Bijwaard, lector - Studenten MBRT toetsen aan DRN in ziekenhuizen - juni 2016 »

​In 2015 hebben studenten Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) van Hogeschool
Inholland, de Hanzehogeschool en de Fontys Paramedische Hogeschool dosismetingen uitgevoerd bij 21 ziekenhuizen en deze getoetst aan de Diagnostische Referentieniveaus (DRN’s) en vergeleken met de streefwaarden.

M. Mast, PhD - Vermijden van het hart - maart 2016 »
R. Slade- Schaaphok - De effecten van CuAl filter - maart 2016 »
S. Aarts - De MBB'er aan het werk - maart 2016 »
W. de Kruijf - Reductie van variatie in houding door middel van voorspelde tafelpositie - maart 2016 »