Skip Navigation Linkshoofdbestuur

 Hoofdbestuur

​Het opstellen, uitvoeren en bijstellen van het beleid van de NVMBR, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van de voor de vereniging geformuleerde doelen. Het hoofdbestuur bestaat uit minimaal tien leden, waarvan drie dagelijks hoofdbestuursleden. De voorzitters van de sectiebesturen maken deel uit van het hoofdbestuur, de secretarissen van de sectiebesturen zijn de vaste plaatsvervangers.


Voor het huidige verenigingsjaar 2017 zijn de volgende doelen door de leden vastgesteld:

  • De wettelijke verankering van het beroep MBB'er realiseren.
  • Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de eindtermen stralingshygiëne voor MBB’ers.
  • Implementatie van de vastgestelde Advanced Practitioner profielen.
  • Het ontwikkelen en implementeren van een kwaliteitsinstrumenten om de kwaliteit van het beroepshandelen te toetsen.
  • Bevorderen evidence based practice door de MBB’er.
  • Een samenhangend nascholingsbeleid (E-learning en kleinschalige scholing, refereerbijeenkomsten, regio avonden en regionale scholing) ontwikkelen.
  • De NVMBR herkenbaar maken bij de beroepsgroep en bij studenten.
  • Visitatiesystematiek verbeteren.
  • Het structureel (arbeidsmarkt) gegevens verzamelen voor de beroepsgroep.

 

 Samenstelling

c95b9bdc-5cd4-4a80-b283-2fbcbde25b11
Hendrik (H.) Harders
Voorzitter hoofdbestuur
Treant Zorggroep loc. Scheper RD
Ellen (E.) van de Zande
Secretaris hoofdbestuur
Rijnstate Zevenaar RD
Sija (S.) Geers - van Gemeren
ambtelijk secretaris
NVMBR
Verenigingsmanager
Jo (J.) Duvivier
Penningmeester hoofdbestuur
ZRTI
Judith (I.J.J.) Baan
lid
Deventer Ziekenhuis NG
Dianne (D.) Fontijn
lid
Catharina Ziekenhuis RT
Peter (P.) Kappert
lid
UMCG RD
Alie (A.) Vegter
lid
Treant Zorggroep loc. Refaja RD
Wendy (W.) Visscher
lid
MST RD