Skip Navigation Linkshoofdbestuur

 Hoofdbestuur

​Het opstellen, uitvoeren en bijstellen van het beleid van de NVMBR, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van de voor de vereniging geformuleerde doelen. Het hoofdbestuur bestaat uit minimaal 6 leden, waarvan drie dagelijks hoofdbestuursleden. De voorzitters van de netwerken maken deel uit van het hoofdbestuur.


Voor het huidige verenigingsjaar zijn de volgende doelen door de leden vastgesteld:

  • De wettelijke verankering van het beroep MBB'er realiseren.
  • Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de eindtermen stralingshygiëne voor MBB’ers.
  • Implementatie van de vastgestelde Advanced Practitioner profielen.
  • Het ontwikkelen en implementeren van een kwaliteitsinstrumenten om de kwaliteit van het beroepshandelen te toetsen.
  • Bevorderen evidence based practice door de MBB’er.
  • Een samenhangend nascholingsbeleid (E-learning en kleinschalige scholing, refereerbijeenkomsten, regio avonden en regionale scholing) ontwikkelen.
  • De NVMBR herkenbaar maken bij de beroepsgroep en bij studenten.
  • Visitatiesystematiek verbeteren.
  • Het structureel (arbeidsmarkt) gegevens verzamelen voor de beroepsgroep.

 

 Samenstelling

1956a539-32aa-4465-bd5d-82c7aa39517b
Debbie (D.A.) van Asselt
Lid
Martini Ziekenhuis RD
Emma (E.L.) van de Borne
Coördinator netwerk RT
BVI RT
Marloes (M.K.) de Fluiter
Senior Beleidsmedewerker
NVMBR
Beleidsmedewerker
Judith (J.D.) Jonkman
Lid
Martini Ziekenhuis RD
Joyce (J.F.L.) Kroon
Lid
Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp NG
Jeannette (J.) Meedendorp
Senior Beleidsmedewerker
NVMBR
Beleidsmedewerker
Cristel (C.J.M.) Muitjens
Lid
Antonius Ziekenhuis Sneek MB
Meiske (M.) van der Ploeg
Senior Beleidsmedewerker
NVMBR
Beleidsmedewerker
Pascal (P.) van der Sandt
Communicatiemedewerker
NVMBR
Mirjam (M.A.) Verkleij
Coördinator netwerk RD
Alrijne Ziekenhuis Leiden, RD
Wendy (W.) Visscher
Coördinator netwerk EC
MST RD&NG
Ellen (E.) van de Zande
Senior Beleidsmedewerker
NVMBR