Skip Navigation Linksnvmbrpublicaties

 NVMBR Publicaties

Brief verzoek bonusregeling MBB'er VWS »

​Vandaag, 10 augustus, heeft de NVMBR een brief gestuurd aan de minister van VWS, Hugo de Jonge, met het verzoek de aangekondigde bonusregeling voor zorgmedewerkers ook voor MBB'ers te laten gelden. Ook aan de NVZ, FNV en NFU zijn brieven met dezelfde strekking gestuurd. ​

Leidraad veilig werken met MRI voor MBB'ers »
​ In juli 2016 is een wetswijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit doorgevoerd, wat een uitwerking is van de Europese richtlijn 2013/35/ EU. Deze wet ter bescherming van werknemers voor Elektromagnetische Velden (EMV) legt aan de werkgever op om in geval van EMV blootstellingen boven het actie niveau een risicobeoordeling uit te voeren en technische en organisatorische maatregelen toe te passen om de werknemers te beschermen Naar aanleiding van deze wetswijziging is er door de leden van de NVMBR het verzoek gedaan de huidige praktijkregels ‘Veilig omgaan met MRI voor werknemers’ uit 2008 te herzien.
Leidraad toedienen radiofarmaca »
Voor deze leidraad is een projectgroep samengesteld met inhoudsdeskundigen die gestart is met een literatuuronderzoek voorafgaand aan het schrijven van de leidraad. Vervolgens is met de verzamelde kennis uit het literatuuronderzoek de leidraad opgesteld. Deze leidraad vervangt de huidige leidraad Veilig toedienen van radiofarmaca. Met deze herziening willen we de MBB’ers op de afdelingen Nucleaire Geneeskunde een handreiking geven hoe radiofarmaca veilig toegediend kunnen worden.
Bekwaamheidseisen Doorlichten op OK met een mobiele C-boog »
De doorlichting op de OK met behulp van een C-boog wordt in veel ziekenhuizen vanuit de afdelingen radiologie of medische beeldvorming uitgevoerd door een MBB’er. MBB’ers zijn bevoegd om de voorbehouden handeling “toedienen van ioniserende straling” uit te voeren. De opleidingseisen zijn vastgelegd in een AMvB (Besluit 551) ex. Art. 34 Wet BIG. Door het systeem van registratie en herregistratie in het Kwaliteitsregister Paramedici wordt aantoonbaar gemaakt dat de MBB’er zijn deskundigheid op peil houdt, ook op het gebied van stralingsveiligheid.
Richtlijn Gonadenafscherming »
Handboek NVMBR »

​Handboek van de organisatie en werkwijze.

Beroepsprofiel MBB'er »

 Leden

​​De publicaties gemarkeerd met het NVMBR logo kunnen alleen door NVMBR leden geopend worden. Door in te loggen op Mijn NVMBR komen de onderliggende documenten beschikbaar.