Skip Navigation Linksvereniging

 Vereniging

De NVMBR daar hoor je bij als professional

De Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie is de beroepsvereniging van MBB'ers (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen). MBB'ers zijn werkzaam op afdelingen radiologie, nucleaire geneeskunde en radiotherapie in de ziekenhuizen. In de eerste lijn in diagnostische centra of voor het uitvoeren van het echografisch onderzoek. Met elkaar zorgen we ervoor dat we het beroep goed kunnen uitoefenen en dat het werk interessant blijft, zodat we trots kunnen zijn op ons beroep. Daarom is de NVMBR op allerlei gebieden actief om onder andere de kwaliteit van de medische beeldvorming en radiotherapie in Nederland te borgen en te verhogen. De NVMBR is gesprekspartner voor de overheid en andere instanties. 

Missie van de NVMBR

De missie van de NVMBR luidt: de Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie is door haar professionele uitstraling, betrokkenheid en openheid; bekend en gerespecteerd als de organisatie van deskundige beroepsbeoefenaren. 

Historie NVMBR

De Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR) bestaat onder deze naam sinds 2003. De vereniging is een voortzetting van de beroepsvereniging van radiologisch laboranten (NVRL-opgericht in 1950) en de vereniging van medisch nucleair werkers (VANG-opgericht in 1977). 

Algemene Vergadering

Twee keer per jaar wordt een algemene vergadering gehouden. Het bestuur legt dan verantwoording af over het gevoerde beleid. In deze vergadering komen o.a. aan bod: beleids- en activiteitenplannen, de begroting, het jaarverslag, de jaarrekening en bestuursverkiezing.​
 
Wil je weten hoe de NVMBR werkt en wat de NVMBR allemaal doet? Dan kan je de e-learning 'Maak kennis met de NVMBR' doornemen. Deze kan je hier vinden.
 
Om een indruk te geven waar de NVMBR zoal mee bezig is hieronder jaarverslagen van afgelopen jaren.
 
64637cc1-5e33-4e9b-bf2d-0414305df56f
​​​
​​​