Skip Navigation Linkscommissies-en-adviesraden

 Commissies en adviesraden

Algemene informatie

Naast de netwerken zijn leden met een specifieke deskundigheid actief binnen commissies en adviesraden. De commissies en adviesraden ondersteunen de NVMBR, het hoofdbestuur en de stafmedewerkers. Bij de verschillende commissies en adviesraden is het doel en de taken beschreven. 

65d19949-b31f-4e51-a2db-6158a103b22b
Expertgroep BOB
Redactie Commissie
Straling

Expertgroep BOB

De Expertgroep BOB richt zich op de volgende doelen:
 • De MBB’ers werkzaam in de screening op borstkanker het beleid mee laten bepalen; 
 • De onderzoeken binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker verantwoord en doelmatig verrichten;
 • Deskundigheidsbevordering van MBB’ers werkzaam in de screening;
 • Een bijdrage leveren aan een methode voor de implementatie en borging van de bekwaamheidseisen;
 • Het beroep MBB’er werkzaam in de screening aantrekkelijk maken en houden;
 • De NVMBR kenbaarder maken bij de beroepsgroep in de BOB;
 • Kwaliteitsbevordering MBB’ers in de screening.
De expertgroep Bevolkingsonderzoek Borstkanker (BOB) levert vanuit haar specifieke deskundigheidsgebied een bijdrage aan het op- en bijstellen en het uitvoeren van het beleid van de NVMBR, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van de voor de vereniging geformuleerde doelen.

Redactie Commissie

Het NVMBR Magazine wordt vier keer per jaar uitgegeven. De oplage bedraagt 2500 exemplaren. In het NVMBR Magazine bestaat de mogelijkheid om productadvertenties te plaatsen. Het doel is verzorgen van wetenschappelijke publicaties in het NVMBR Magazine, met betrekking tot medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken.

Het doel wordt onder meer bereikt door onderstaande activiteiten:
 • Kopij werven door het benaderen van potentiële auteurs;
 • Benaderen inhoudsdeskundigen voor de inhoudelijke beoordeling van kopij;
 • Redactioneel beoordelen van aangeboden kopij en het voorbereiden van de publicatie.

Straling

De sectie Straling richt zich op:
 • Input leveren vanuit de NVMBR op de ontwikkelingen binnen de internationale (Europese) Richtlijnen betreffende stralingsbescherming;
 • Input leveren vanuit de NVMBR op de ontwikkelingen binnen de Nederlandse Wet en Richtlijnen betreffende stralingsbescherming;
 • Het informeren van de NVMBR-leden over regelgeving en voorschriften betreffende stralingsbescherming;
 • Actieve participatie van de NVMBR in het NCS bestuur en NCS Platform Stralingsbescherming in het Ziekenhuis;
 • Implementeren richtlijn gonadenbescherming;
 • Advies opstellen over ‘ioniserende straling en de zwangere patiënt’;
 • Organiseren bij– en nascholingsactiviteiten op het gebied van stralingshygiëne;
 • Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de eindtermen stralingshygiëne voor MBB’ers; 
 • Deskundigheidsbevordering MBB’ers.
De sectie Straling levert vanuit haar deskundigheidsgebied een bijdrage aan het op- en bijstellen en het uitvoeren van het beleid van de NVMBR, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van de voor de vereniging geformuleerde doelen.

Groepsleden

Anne-Marie (A.M.) Bogaard
Lid
Bevolkingsonderzoek Nederland
Ankie (A.D.) Bogers
Lid
BOB Zuid
Reihaneh (R.) Gholinia
Lid
BO Zuid-West
Trees (T.J.E.) Koning
Lid
BO Oost
Geesje (G.) Ubak-Bisschop
Lid
Isala RD
Lia (M.C.) Versluis
Lid
HMC Antoniushove RT - HaaglandenMC
Alie (A.) Vegter
Voorzitter adviesraad
Treant, loc. Refaja RD
Debbie (D.A.) van Asselt
Lid
Martini Ziekenhuis RD
Robert (R.A.) van der Veen
Lid
NWZ, locatie Alkmaar, RD