Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
NVMBR participeert in landelijk traject ministerie IenW
Tag(s):Nucleaire-Geneeskunde    Radiologie    Wetgeving   
Datum:1-11-2019

Voor de zomervakantie is er een landelijke traject gestart om de hoeveelheid geloosde röntgencontrast te verminderen, omdat: 

  • De hoeveelheid contrastmiddelen die jaarlijks wordt geloosd groot is; 
  • Röntgencontrastmiddelen niet worden verwijderd door de afvalwaterzuiveringen; 
  • Röntgencontrastmiddelen persistente middelen zijn; 
  • Kwaliteit en perceptie van drinkwater; 
  • Aan de bron een relatief eenvoudig handelingsperspectief bestaat. 

Plan van aanpak
Binnen de ketenaanpak is er daarom een specifiek werkplan voor röntgencontrastmiddelen opgesteld. Het werkplan beoogt de hoeveelheid röntgen- en gadoliniumhoudende contrastmiddelen in het milieu te verminderen. 

De partijen die hier naast I&W bij betrokken zijn, zijn o.a. de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra), NVZ (Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen), NVvR (Nederlandse Vereniging voor Radiologie), VIG (Vereniging Innovatieve geneesmiddelen), NVMBR (Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie), Vewin (Vereniging voor drinkwaterbedrijven in Nederland) en VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). In een stappenplan onderzoeken zij wat mogelijke maatregelen zijn om de hoeveelheid contrastmiddelen die in het water terechtkomen te verminderen. Deze notitie over contrastmiddelen in drinkwater(bronnen) is onderdeel van het binnen de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water opgestelde werkplan.

Wil je informatie over de rol van de NVMBR, bel ons en vraag naar Jeannette Meedendorp die namens de beroepsvereniging deelneemt aan het project.

Deel dit artikel: