Nieuws

NVMBR neemt deel aan collectief 'Groep 34'
Tag(s):MBB-er    NVMBR    Stralingsveiligheid    Wetgeving   
Datum:5-3-2020

Naar aanleiding van het advies ‘B van Bekwaam’ door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) hebben alle beroepsverenigingen van beroepen die in art.34 van de Wet BIG geregeld zijn, besloten om collectief op te trekken en een gezamenlijk standpunt in te nemen om te kunnen reageren op de plannen van het ministerie van VWS om de Wet BIG te wijzigen.

Collectief: Samen sterk
De gezamenlijke analyse door de beroepsverenigingen, ondersteund door toelichting van de RVS leert dat gezamenlijke kansen, maar ook risico’s liggen voor de art.34 Wet BIG beroepen. Niet alleen omdat je samen sterker staat, maar ook omdat de art.3 Wet BIG beroepen zich als collectief hebben gemanifesteerd. Bovendien is het urgent om te handelen. VWS heeft een Stuurgroep gevormd om een wetswijziging te onderzoeken, waarbij het advies van de RVS zal worden meegenomen. Deze stuurgroep is inmiddels één keer bijeengekomen. De art. 3 Wet BIG-beroepsverenigingen hebben reeds een zetel in deze stuurgroep. De art. 34 Wet BIG-beroepsverenigingen niet.

'Groep 34'
Op initiatief van de NVM-mondhygiënisten en BOUF Legal is besloten om eerst aan te sturen op gelegitimeerde collectieve kracht 'Groep 34' en daarmee een gezamenlijke zetel in de stuurgroep te organiseren. In deze Stuurgroep wordt het kader voor de uiteindelijke wetswijziging bepaald. Gelet op de maatschappelijke- en inhoudelijke knelpunten huidige Wet BIG1 is het van belang dat art.34 Wet BIG beroepen op gelijke voet met de art.3 Wet BIG beroepen kunnen meedenken over de wetswijziging. Door VWS is inmiddels aangeboden dat de art.34 beroepen een gezamenlijke zetel in de klankbordgroep van dit trajectkunnen krijgen, maar deze klankbordgroep kan alleen reageren op het uiteindelijke voorstel voor wetswijziging dat door de stuurgroep wordt opgesteld.

Er vind nu overleg plaats met het ministerie om een zetel in de Stuurgroep te krijgen namens de in art. 34 Wet BIG geregeld beroepen.

Deel dit artikel: