Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Leidraad Veilig werken met MRI definitief
Tag(s):MRI    Wetgeving   
Datum:17-12-2019

In juli 2016 is een nieuwe wet ingevoerd, een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit, wat een uitwerking is van de Europese richtlijn 2013/35/EG. Deze wet ter bescherming van werknemers voor Elektromagnetische Velden (EMV) legt aan de werkgever op om in geval van EMV blootstellingen boven het actie niveau een risicobeoordeling uit te voeren en technische en organisatorische maatregelen toe te passen om de werknemers te beschermen

Naar aanleiding van deze wetswijziging is er door de leden van de NVMBR het verzoek gedaan de huidige praktijkregels ‘Veilig omgaan met MRI voor werknemers’ uit 2008 te herzien.

Voor deze leidraad is een projectgroep samengesteld met inhoudsdeskundigen die gestart is met een literatuuronderzoek voorafgaand aan het schrijven van de leidraad. Vervolgens is met de verzamelde kennis uit het literatuuronderzoek de leidraad opgesteld.

Feedback veldpartijen
Deze leidraad is in conceptversie via email voorgelegd aan de NVKF, NVvR, NFU, NVZ en de NVMBR adviesraden kwaliteit en straling. Het commentaar ontvangen van de NVKF, NVZ en de NVMBR adviesraden zijn voor zover gepast verwerkt in de definitieve versie.

Vaststelling
De leidraad is vastgesteld tijdens de AV van 13 november 2019. Je vindt de leidraad hier.

Deel dit artikel: