Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Nieuwe gegevens medische stralingsbelasting bekend
Tag(s):Stralingsveiligheid   
Datum:15-3-2017

​De stralingsdosis per inwoner als gevolg van medische diagnostiek in Nederland was in 2014 gemiddeld 1,06 mSv. Deze stralingsdosis is sinds 2002 ieder jaar gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM onder de Nederlandse ziekenhuizen.

Het RIVM analyseert jaarlijks gegevens over de frequenties en doses van diagnostische verrichtingen waarbij straling wordt gebruikt. Deze gegevens worden gepubliceerd in opdracht van het ministerie van VWS op de website www.rivm.nl/ims. Het gebruik van straling kan bijdragen aan goede diagnostiek, maar brengt een licht verhoogde kans op kanker voor de patiënt met zich mee. Deze kans wordt groter naarmate de dosis hoger is. De informatie die het RIVM hierover publiceert, moet ertoe bijdragen dat voor- en nadelen van het gebruik van straling bij medische diagnostiek goed worden afgewogen.

De gemiddelde stralingsdosis wordt berekend door de frequentie van de verrichtingen te combineren met de bijbehorende doses. Frequentiegegevens zijn bekend voor de jaren 2002 tot en met 2014. In 2015 zijn de frequentiegegevens over 2014 opgevraagd bij de ziekenhuizen met een online vragenlijst. De dosesgegevens zijn bekend door het dosisonderzoek uit 2002. Voor CT-onderzoeken zijn de doses gegevens vernieuwd. In 2010 en 2011 is er in de Nederlandse ziekenhuizen onderzoek uitgevoerd naar de dosis bij de meest voorkomende CT verrichtingen. Deze dosisgegevens zijn nu meegenomen in de gemiddelde stralingsdosis voor de afgelopen jaren.

De grootste bijdrage aan de stralingsdosis per inwoner komt van CT onderzoeken: 0,58 mSv per inwoner. Sinds 2001 is er een duidelijk stijging te zien in het aantal CT onderzoeken dat per jaar wordt uitgevoerd. De CT onderzoeken die het meeste toevoegen aan de stralingsdosis zijn onderzoeken van de buik. Overige röntgenonderzoeken leveren een bijdrage van 0,38 mSv per inwoner. In deze categorie voegen angiografieën het meest toe. De dosis ten gevolge van nucleaire geneeskunde bedraagt 0,1 mSv. Hier leveren voornamelijk onderzoeken naar de hartfunctie een grote bijdrage.

Meer informatie kunt u vinden om de website www.rivm.nl/ims.

Deel dit artikel: