Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Achtergrond keuze: Beroepsnaam MBB'er of radiographer
Tag(s):MBB-er   
Datum:6-7-2018

We krijgen veel vragen over hoe de keuze van de twee namen tot stand zijn gekomen.

De beroepsnaam MBB'er (Medisch Beeldvormings- en bestralingsdeskundige) is als volgt tot stand gekomen.

Begin 2005 is een oproep in het land uitgezet voor een nieuwe beroepsnaam. Inzendingen konden door NVMBR-leden en niet leden worden ingediend. Er zijn op 18-4-2005 zes reacties ontvangen. Deze reacties zijn besproken tijdens de AV d.d. 21-4-2005. Hieruit is gekozen de werktitel MBB'er (Medisch Beeldvormer en Bestralingstherapeut).

In 2008 is de naam voorgelegd aan de aanpalende beroepsgroepen en opnieuw is de gelegenheid geboden aan de beroepsgroep om te reageren.

Aan de hand van de ontvangen reacties zijn er 8 alternatieven voor de beroepsnaam ter stemming voorgelegd. Na 7 stemrondes is door de aanwezige leden de naam Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige gekozen tijdens de Algemene Vergadering d.d. 17 april 2008. De beroepsnaam wordt sindsdien gebruikt.

Een verzoek vanuit de werkgroep herzien AMvB aan de NVMBR is te overwegen om in plaats van de beroepsnaam MBB'er, de internationale term Radiographer als beroepsnaam te gebruiken. Het argument is dat deze naam aansluit bij de internationaal gebruikte naamgeving.

Het hoofdbestuur vindt het belangrijk dat de beroepsnaam gelijk is aan de opleidingstitel en dat de AMvB gebaseerd is op het beroepsprofiel. Met toestemming van de leden is besloten de gehele beroepsgroep te laten stemmen over deze twee keuzes. NVMBR-leden en niet leden.

NVMBR-leden die niet geregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici krijgen toegang tot de enquête met het lidnummer van de NVMBR.

Niet leden die niet geregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici kunnen een mail sturen naar de NVMBR met een kopie van het diploma (Inservice RDL, inservice RTL of MBRT). Op basis van het diploma wordt toegang gegeven tot de enquête om te stemmen.

Je kunt stemmen met je KP registratienummer. Ben je niet geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici gebruik dan je NVMBR lidnummer. Niet leden, die niet geregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici dan kun je een toegangscode vragen aan de NVMBR via administratie@nvmbr.nl door een kopie van je diploma op te sturen.

Het is belangrijk om je mening te geven over de definitieve beroepsnaam die in de aanpassing van de AMvB, het Besluit 551 ex.art. 34 Wet BIG wordt opgenomen. Je kunt tot 15 juli 2018 je stem uitbrengen (termijn is verlengd naar 15 augustus).

Je kunt kiezen voor de in 2008 tijdens de ledenvergadering van de NVMBR vastgestelde beroepsnaam MBB'er​ (Medisch Beeldvormings- en bestralingsdeskundige) of de internationaal gebruikte beroepsnaam Radiographer.

Je kunt hier je stem uitbrengen! (stemtermijn is verlopen)

Deel dit artikel: