Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Leidraad Veilig toedienen van radiofarmaca definitief
Tag(s):Stralingsveiligheid    Nucleaire-Geneeskunde    Kwaliteit    Wetgeving    NVMBR   
Datum:17-12-2019

Het gebruik van radiofarmaca in ziekenhuizen heeft de laatste jaren diverse ontwikkelingen doorgemaakt onder meer door de brede toepassing van de PET-technieken. Op afdelingen Nucleaire Geneeskunde voeren de MBB’ers handelingen uit met radiofarmaca, zowel therapeutisch als diagnostisch. Bij de toediening is blootstelling aan ioniserende straling niet te vermijden en de kans op besmetting met het radiofarmaca niet uit te sluiten. Het toedienen van radiofarmaca is een voorbehouden handeling.

Voor deze leidraad is een projectgroep samengesteld met inhoudsdeskundigen die gestart is met een literatuuronderzoek voorafgaand aan het schrijven van de leidraad. Vervolgens is met de verzamelde kennis uit het literatuuronderzoek de leidraad opgesteld. Deze leidraad vervangt de huidige leidraad Veilig toedienen van radiofarmaca. Met deze herziening willen we de MBB’ers op de afdelingen Nucleaire Geneeskunde een handreiking geven hoe radiofarmaca veilig toegediend kunnen worden.

Feedback veldpartijen
Deze leidraad is in conceptversie via e-mail voorgelegd aan de NVKF, NVNG, NVZ en de NVMBR adviesraden kwaliteit en straling. Het commentaar ontvangen van de NVKF, NVZ en de NVMBR adviesraden zijn voor zover gepast verwerkt in deze definitieve versie.

Vaststelling
De leidraad is vastgesteld tijdens de AV van 13 november 2019. Je vindt de leidraad hier.

Deel dit artikel: