Skip Navigation LinksNieuws

 Nieuws

Tag: Kwaliteit
16-04-2021
Scholing wat aansluit op jouw behoefte; ontzettend belangrijk! Maar wat is voor jou belangrijk? Op welk niveau ben jij met echografie bezig en hoe vind jij het prettig om nieuwe dingen te leren? Om daar achter te komen is er een enquête gemaakt (duurt ongeveer één kwartier). Vul jij hem ook in? De link naar de enquête staat in het bericht.
25-03-2021
In 2014 vormde de NCS-commissie een Belgisch / Nederlandse taakgroep om richtlijnen te ontwikkelen voor de klinische praktijk van Total Body Irradiation (TBI) en Total Skin Irradiation (TSI), op basis van een enquête onder Belgische en Nederlandse radiotherapie-instellingen. In 2020 is een update uitgevoerd omdat verschillende instellingen hun TBI-technieken hebben geïnnoveerd. In vergelijking met recent gepubliceerde onderzoeken zijn meer gedetailleerde vragen over TBI opgenomen en is ook TSI onderzocht. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd en bediscussieerd.
25-01-2021
In 2014 heeft het netwerk MRI een voorbeeld MRI screeningsformulier opgesteld. In juni 2020 is de MRI screeningslijst met hulp vanuit werkveld herzien. Doel is om MBB’ers die werkzaam zijn op de MRI handvatten te geven bij het opstellen van de MRI screeningslijst. Deze screeningslijst is bedoeld als leidraad. Iedere organisatie met een MRI kan zelf bepalen welke vragen of gedeelte uit het MRI screeningsformulier relevant zijn voor de werkwijze op de afdeling.
11-12-2020
Roet op het gezicht, roet in het eten; een tijd van bezinning. Corona houdt Nederland langer in z'n greep dan gedacht en als gevolg daarvan zijn scholingen geannuleerd. We zullen het anders moeten aanpakken om zo in contact te blijven met jou.
​​​
​​​