Nieuws

NVMBR Enquête: Uitkomsten Artificiële Intelligentie (AI)
Tag(s):NVMBR    Kwaliteit    MBB-er   
Datum:8-4-2020

De NVMBR heeft begin maart een vragenlijst uitgezet onder MBB'ers over Artificiële Intelligentie (afgekort AI; ook wel Kunstmatige Intelligentie genoemd). Slechts een kwart komt AI nog niet tegen in het werk. Er zijn ongeveer 200 reacties ontvangen. Hartelijk dank hiervoor!

Hiermee is de eerste stap gezet om een beter beeld te krijgen van de behoefte aan kennis op dit vakgebied. De werkzaamheden van MBB'ers zouden wel eens ingrijpend kunnen gaan veranderen door de ontwikkelingen op AI gebied. Van de respondenten verwacht 76% binnen 2 jaar te maken te krijgen met AI en 9% geeft aan te willen weten wat dit voor hun werkzaamheden gaat betekenen.

Aanpassing onderwijs en scholingsaanbod
80% van de respondenten geeft aan dat er behoefte is aan bij- en nascholing op het gebied van AI. Ook zijn er in de afgelopen tijd met diverse andere stakeholders zoals radiologen, ICT bedrijven, Modaliteitenleveranciers telefonische interviews gevoerd. Alle input zal gebruikt gaan worden om verder te onderzoeken hoe we het huidige onderwijs en vervolg scholing moeten aanpassen op AI.

Gratis boek Paul Agra
Vooruitlopend hierop heeft uitgever Springer het boek van radioloog Paul Algra, NoordWest Ziekenhuisgroep, over Artificial Intelligence in Medical Imaging gratis beschikbaar gesteld: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-94878-2  

Beeldbewerking en AI
Tijdens het NVMBR Najaarscongres (NJC20) spreekt Willem Grootjans tijdens het symposium Nucleaire Geneeskunde over een toepassing van AI binnen het LUMC.

Standpunt AI EFRS / ISSRT
De EFRS en ISSRT hebben een gezamenlijk standpunt geschreven over AI en de van de MBB'er.

Deel dit artikel: