Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Als lid heb je inspraak over de kwaliteit van ons vak
Tag(s):Kwaliteit   
Datum:16-9-2019
De nieuwe kwaliteitscriteria 2020-2025 
De nieuwe set kwaliteitscriteria 2020 – 2025 is bijna klaar om vastgesteld te worden door de leden. Samen met het Kwaliteitsregister Paramedici en acht andere paramedische beroepen zijn de criteria in co-creatie opgesteld door de NVMBR. Het ontwikkeltraject is ingestoken vanuit het uitgangspunt ‘verdiepen – verduidelijken – vereenvoudigen’. De nieuwe set is inhoudelijk actueel. De nieuwe criteria zijn toekomstbestendig en er wordt ingespeeld op trends & ontwikkelingen in de zorg en de (nieuwe) competenties die aan MBB’ers worden gesteld. Verder staat ‘leren & verbeteren’ centraal, wordt uitgegaan van vertrouwen en de nieuwe set vermindert de administratieve lasten voor de MBB’ers. 

 
Verdiepen – verduidelijken – vereenvoudigen
Het aantal activiteiten is teruggebracht. Sommige activiteiten zijn geschrapt, in elkaar opgegaan, logisch gebundeld of juist gesplitst. Een voorbeeld hiervan is het bundelen van het meten van behandelresultaten en klantervaringen. De onduidelijkheid over het geven van scholing is weggenomen. Voor deelname aan kennisnetwerken is een nieuwe activiteit toegevoegd. Verder wordt aan de geregistreerde gevraagd om te laten zien wat onder een deskundigheidsbevorderende activiteit valt. Dan is bij veel activiteiten de ‘bewijslast’ ook fors minder. Het beoogde resultaat is een vermindering van de administratieve lasten. 

 
Als lid heb je inspraak over de kwaliteit van ons​​​ vak
Het bestuur van het Kwaliteitsregister Paramedici heeft de nieuwe set kwaliteitscriteria intern vastgesteld. De volgende stap is dat de negen aangesloten beroepsverenigingen, waaronder wij als NVMBR, de set voorleggen aan de leden en deze vastleggen in de ALV. De vaststelling voor onze beroepsgroep vindt plaats op 14 november 2019 tijdens de Algemene ledenvergadering. ​​
Deel dit artikel: