Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Stakingsrecht
Tag(s):MBB-er    Wetgeving   
Datum:17-10-2019

In het Europees Sociaal Handvest staan de grenzen van het collectieve actierecht. Daarin staat dat je als werknemer mag staken als werkgevers en vakbonden het niet eens worden over de inhoud van de cao. Als een vakbond acties organiseert, is altijd gecontroleerd of de actie volgens de regels van de wet is. Het gebeurt dan ook bijna nooit dat een rechter vooraf een staking verbiedt.

Als er gestaakt wordt in jouw bedrijf, laat de vakbonden dat weten aan de werkgever, namens alle medewerkers in het bedrijf. Dus ook namens jou. Je hoeft niet te overleggen, toestemming te vragen of een vrije dag op te nemen.

Meedoen aan een staking betekent dat je je werk niet hoeft te doen. Dit is geen werkweigering. Je mag dus niet worden ontslagen door aan een staking mee te doen. Ook mag je werkgever je geen andere straffen geven. Je werkgever is niet verplicht om je loon door te betalen over de uren die je staakt. Om de financiële schade zoveel mogelijk te beperken, krijgen vakbondsleden een stakingsuitkering.

Folder rechten en plichten

www.fnv.nl/getmedia/584c72a7-f8c5-4340-919a-0322ec968c5d/folder-fnv-stakingsrecht.pdf

Deel dit artikel: