Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Uitkomsten enquête: Coronavirus; hoe het gaat?
Tag(s):-
Datum:20-3-2020

Afgelopen dinsdag 17 maart hebben we naar alle contactpersonen een korte vragenlijst gestuurd met de vraag hoe de situatie is op de afdelingen. Ongeveer de helft heeft op korte termijn al kunnen reageren. Dank hiervoor. Hierbij een eerste beeld van de situatie geschetst door je collega's.

Nuttige informatie
Er is in ieder geval behoefte aan informatie over de arbeidssituatie zoals verlof. De FNV heeft een website ingericht met vragen over corona en werk. Zie https://www.fnv.nl/corona.
Ook heeft het RIVM een aantal handige pagina's waar je actuele informatie kunt vinden, bijvoorbeeld een (concept)richtlijn die is bedoeld voor GGD'en en ziekenhuizen en aangeeft hoe te handelen bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19: Concept richtlijn RIVM. Meer algemene informatie via het RIVM kun je vinden via Algemene informatie zorgprofessionals en Protocol na contact met besmette patiënt

Huidige situatie 
De meeste reacties hebben we ontvangen van afdelingen radiologie uit het Zuiden en de Randstad.

De situatie is op de meeste afdelingen onder controle. Veel programma's zijn of worden afgebeld. Per ziekenhuis is bepaald welke patiënten nog wel onderzocht en behandeld worden. Er zijn op radiologie afdelingen nog geen personeelstekorten en het ziekteverzuim is niet hoger dan normaal. MBB'ers hoeven nog niet extra te werken. Wel zijn op afdelingen verloven ingetrokken.

Op de Radiotherapie afdelingen worden personeelstekorten gemeld. Dit was er al voor de Corona uitbraak maar door ziekteverzuim is dit nijpend. 

De MBB'ers worden goed geïnformeerd en dagelijks zijn updates via de dagstart, extra mailing en intranet. Wel wordt aangeven dat er onduidelijkheid blijft en dat beleid dagelijks wordt aangepast.

Teamleiders zijn goed bereikbaar ook buiten de kantoortijden om.

Waar het kan werken MBB'ers thuis of op 1 vaste locatie. MBB'ers krijgen de gelegenheid om te voor opvang voor de kinderen te regelen. MBB'ers die ziek zijn (al dan niet besmet) zitten thuis en ook veel afdelingen laten MBB'ers met verhoogd risico thuis werken. Sommigen afdelingen hebben de stagiaires naar huis gestuurd andere laten deze gewoon hun stages afronden.

Beschermingsmaterialen zijn over het algemeen nog nog aanwezig, hoewel een enkele contactpersoon aangeeft dat dit op hun afdeling niet zo is. Wel is de ervaring dat kennis ontbreekt in de organisatie hoe afdelingen medische beeldvorming werken en daardoor de instructie qua hygiëne niet altijd werkbaar is. De onderzoeken en behandelingen kosten meer tijd omdat er hygiënemaatregelen genomen moet worden en er tussendoor steeds schoongemaakt moet worden. 

Diverse MBB'ers geven aan dat ze verwachten mogelijk elders ingezet te gaan worden om hand- en spandiensten te verrichten. 

Gemelde acties/oplossingen 

  • Diverse afdelingen zetten nu in de diensten extra MBB'ers in (overdag minder inzet nodig) omdat er meer schoongemaakt moet worden. 
  • Om overdag niet met teveel MBB'ers rond te lopen zijn er ploegendiensten ingesteld met zo min mogelijk onderling contact (7.30-13.30 en 14.00-20.00). 
  • Meer tijd gepland tussen patiënten om zo min mogelijk patiënten in de wachtkamer te hebben. 
  • MBB'ers volgen online scholingen. 
  • Diverse werkgevers hebben een werkgeversverklaring opgesteld zodat kinderen van MBB'ers wel naar de opvang kunnen. 
  • Indien mogelijk wordt er een scheiding gemaakt op modaliteiten met schone stroom en patiënten die (mogelijk) besmet zijn. 

Knelpunten 

  • Men maakt zich zorgen over hoe lang het gaat duren. 
  • Hoe gaat het straks in de zomervakantie, kun je op vakantie? 
  • Voorraad, niet alleen van beschermingsmiddelen. 

Waarin kan de NVMBR jou en/of de afdeling concreet in ondersteunen?
Over het algemeen geven jullie aan dat er (nog) niet direct concrete zaken zijn waarmee we jullie nu kunnen helpen. Wel willen we als de rust is teruggekeerd, terugkijken op wat de lesson's learned / best practices zijn en een geeft de situatie aanleiding om te kijken waar een richtlijnen / beleid specifieker afgestemd zou kunnen worden voor onze beroepsgroep.

Als jullie informatie met elkaar willen delen, dan kunnen we als NVMBR informatie verspreiden via onze kanalen. Heb je handen te kort, of juist over? Wij kunnen jullie in ieder geval met elkaar in contact brengen. Of zijn er best practices die je wilt delen? Geef het aan ons door zodat wij de informatie kunnen bundelen en dit kunnen verspreiden waar nodig.

Deel dit artikel: