Skip Navigation Linksdetail

 Thema

MBB-er

​Tot het gebied van deskundigheid van de MBB’er wordt gerekend het voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden van een medisch beeldvormend onderzoek of (therapeutische) behandeling gebruik makend van ioniserende straling, radioactieve stoffen, elektromagnetische velden en ultrageluid. In hun beroepsuitoefening hebben MBB’ers verantwoordelijkheid voor stralingsbescherming, uitvoering, patiëntenzorg en kwaliteitsbewaking bij diagnostische en therapeutische procedures. Medische beeldvorming en (radio-)therapeutische behandeling vinden voornamelijk plaats door middel van ioniserende straling, radiofarmaca en elektromagnetische velden hetgeen een risico met zich meebrengt voor de gezondheid van de patiënt, de omgeving en de professional.

Van de MBB’er wordt verwacht dat hij in zijn beroepsuitoefening een professionele houding aanneemt. Uitgangspunten met betrekking tot de beroepsuitoefening wat betreft houding, ethiek en de gedragsregels staan beschreven in de beroepscode die de beroepsvereniging NVMBR heeft uitgegeven. De MBB’er wordt geacht te handelen volgens deze beroepscode. Onderschrijving van de beroepscode is een voorwaarde voor registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici.