Skip Navigation Linksvisitatie

 Visitatie

​Visitatie is een vast onderdeel van het kwaliteitsbeleid van beroepsgroepen in de zorg. Het is een uniek systeem omdat het gestructureerd een aantal facetten van het beroepshandelen en de omgeving waarin dat gebeurt onder de loep neemt. Kwaliteitsvisitaties door de NVMBR vinden ruim tien jaar plaats.

Een brochure met informatie over visitatie kun je hier downloaden.

De kosten voor de NVMBR kwaliteitsvisitatie zijn:
Radiologie € 3.500,-
Nucleaire Geneeskunde € 3.500,-
Voor de Mulitidisciplinaire visitatie Radiotherapie wordt door de NVRO, in overleg met de NVKF en NVMBR de kosten vastgesteld.