Skip Navigation Linksvisitatie

 NVMBR Kwaliteitsvisitatie

Bij de visitatie staat het professioneel kwaliteitsprofiel centraal. Dit profiel bestaat uit vier kwaliteitsdomeinen, die bij de visitatie worden getoetst.

Visitatie is een vast onderdeel van het kwaliteitsbeleid van beroepsgroepen in de zorg. Het is een uniek systeem omdat het gestructureerd een aantal facetten van het beroepshandelen en de omgeving waarin dat gebeurt onder de loep neemt.

Het resultaat van de visitatie is een helder beeld van de stand van zaken van de groep MBB’ers op de afdeling met betrekking tot de kwaliteit van de geleverde zorg.

De NVMBR visiteert al ruim 20 jaar en heeft inmiddels honderen visitaties uitgevoerd.

Een flyer met meer informatie over visitatie kun je hier downloaden.

patiëntenperspectief
 • Evaluatie van geleverde zorg
 • Evaluatie van zorgprocessen
 • Evaluatie van het management van zorgprocessen
patiëntenperspectief
 • Evaluatie van het functioneren van de groep MBB’ers
 • Evaluatie samenwerking
 • Evaluatie gedrag, aanspreekcultuur
   
patiëntenperspectief
 • Evaluatie patiëntenmeningen
 • Evaluatie van patiëntenklachten
patiëntenperspectief
 • Evaluatie van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden
 • Innovatie
 • Opleiding, onderwijs
patiëntenperspectief