Skip Navigation Linksalgemene informatie

 Algemene informatie

​​

NVMBR in het kort

De NVMBR zorgt voor

  • Het behartigen van individuele en collectieve belangen
  • Het nemen, stimuleren en ondersteunen van initiatieven op het gebied van professionalisering
  • Het profileren van kwaliteit binnen de werkvelden medische beeldvorming en radiotherapie
  • Het vertegenwoordigen van de beroepsgroep in overkoepelende organisaties, adviesorganen en samenwerkingsverbanden.

 Klik hier voor de NVMBR Statuten en Huishoudelijk reglement

Onze contributie in 2019


Lid of buitengewoon lid

€ 165,60 per jaar

Lid gereduceerd tarief
Assisterende MB en RT, partner is lid, of uitkerings- of pensioengerechtigd
€ 96,00 per jaar

Aspirant-lid
MBB'er in opleiding
€ 82,80 per jaar

Er bestaat ook de mogelijkheid dat de afdeling centraal de contributie van alle medewerkers betaalt. ZieRegeling centrale facturering contributiebijdrage 2018.pdf voor meer informatie.

Opzeggen lidmaatschap of wijzigingen

  • Het NVMBR-lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij voor 1 november per e-mail wordt opgezegd. De opzegging wordt per e-mail door de NVMBR bevestigd. In het jaar van aanmelding kan niet worden opgezegd.
  • Adreswijzigingen of wijziging persoonlijke gegevens kunnen via het ledennet in het profiel of per e-mail aan administratie@nvmbr.nl worden doorgegeven.

Meer informatie?
Neem contact op via tel. 030 – 231 88 42 of e-mail administratie@nvmbr.nl.

d5e98506-ae52-4557-883f-b87f8eed12b1
​​​
​​​