Skip Navigation Linksalgemene informatie

 Algemene informatie

​​

NVMBR in het kort

De NVMBR zorgt voor

  • Het behartigen van individuele en collectieve belangen
  • Het nemen, stimuleren en ondersteunen van initiatieven op het gebied van professionalisering
  • Het profileren van kwaliteit binnen de werkvelden medische beeldvorming en radiotherapie
  • Het vertegenwoordigen van de beroepsgroep in overkoepelende organisaties, adviesorganen en samenwerkingsverbanden.

 Klik hier voor de NVMBR Statuten en Huishoudelijk reglement

Onze contributie in 2021


Lid of buitengewoon lid

€ 172,80 per jaar

Lid gereduceerd tarief (Assisterende MB en RT of uitkerings- of pensioengerechtigd)
€ 99,60 per jaar

Partnerlidmaatschap
€ 99,60 per jaar

Pas afgestudeerd lid
€ 99,60 per jaar

Student/leerling MBB'er
Gratis

Wil je gebruik maken van de mogelijkheid de contributiebijdrage te betalen via het gemak van automatische incasso?  Vul het formulier Machtiging automatische incasso.pdf in en stuur het ingevulde formulier naar financieel@nvmbr.nl.

Wil je de jaarlijkse contributiebijdrage in termijnen betalen? Dit kan alleen bij het afgeven van een automatische incasso machtiging. Je kunt op het machtigingsformulier invullen of je per kwartaal of per maand wilt betalen.

Centrale facturering contributiebijdrage

Er bestaat ook de mogelijkheid dat de afdeling centraal de contributie van alle medewerkers betaalt. ZieRegeling centrale facturering contributiebijdrage 2018.pdf voor meer informatie.

Meld je hier aan.

Opzeggen lidmaatschap of wijzigingen

  • Het NVMBR-lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij voor 1 november per e-mail wordt opgezegd. De opzegging wordt per e-mail door de NVMBR bevestigd. In het jaar van aanmelding kan niet worden opgezegd.
  • Adreswijzigingen of wijziging persoonlijke gegevens kunnen via het ledennet in het profiel of per e-mail aan info@nvmbr.nl worden doorgegeven.

Meer informatie?
Neem contact op via tel. +31(0)6 531 90 501 of e-mail info@nvmbr.nl.

Wil je weten hoe de NVMBR werkt en wat de NVMBR allemaal doet? Dan kan je de e-learning 'Maak kennis met de NVMBR' doornemen. Deze kan je hier vinden.

062b5cfd-3952-48e8-95ab-eea4e76e8300
​​​
​​​