Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Nieuwe richtlijn Total Body Irradiation en Total Skin Irradiation door de Nederlandse Commissie Stralingsdosimetrie (NCS)
Tag(s):Kwaliteit    MBB-er    Radiotherapie   
Datum:25-3-2021

​Geen uniformiteit in behandeling

TBI en TSI worden al meer dan een eeuw toegepast. Ondanks de langdurige klinische praktijk en ervaring, is al lang geleden aangetoond dat TBI-technieken aanzienlijk verschillen tussen Europa en Japan.  
In 2017 toonden Studinski et al. aan dat er voor TBI geen algemeen aanvaarde planning en levering van behandelingen bestaat. TSI wordt veel minder klinisch uitgevoerd, maar nogmaals, er bestaan ​​meerdere benaderingen in behandelingstechnieken (Piotrowski et al. 2013). 

Technologische ontwikkelingen

Door nieuwere hard- en software toe te passen, werden geavanceerde technieken voor TBI ontwikkeld. Sommige hiervan (bijv. VMAT-gebaseerde technieken) worden al klinisch gebruikt. Andere mogelijke technieken zijn helixtomotherapie, protonentherapie, radio-immunotherapie of meer complexe VMAT-technieken, waaronder bankrotaties en zeer nauwkeurige afbakeningen van meerdere structuren nadat de logistiek is geoptimaliseerd. 

Nieuwe richtlijn

In 2014 vormde de NCS-commissie een Belgisch / Nederlandse taakgroep om richtlijnen te ontwikkelen voor de klinische praktijk van TBI en TSI, op basis van een enquête onder Belgische en Nederlandse radiotherapie-instellingen. In 2020 is een update uitgevoerd omdat verschillende instellingen hun TBI-technieken hebben geïnnoveerd. In vergelijking met recent gepubliceerde onderzoeken zijn meer gedetailleerde vragen over TBI opgenomen en is ook TSI onderzocht. In dit rapport 34 worden de resultaten gepresenteerd en bediscussieerd;
https://www.advancesradonc.org/article/S2452-1094(21)00022-1/fulltext
https://radiationdosimetry.org/ncs/documents/ncs-34-cop-tbi-tsi

Deel dit artikel: