Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
MBB'ers eerder gevaccineerd?
Tag(s):MBB-er    NVMBR    Sociale-Belangen   
Datum:13-1-2021

​Zorgelijke situatie

Zoals te lezen valt op de website van de Rijksoverheid moeten er keuzes gemaakt worden.
"Er zijn niet meteen voldoende vaccins voor iedereen. Om de meest kwetsbare mensen te beschermen en om de druk op de gezondheidszorg te verlagen, komen deze mensen als eerste in aanmerking voor vaccinatie:… 
De zorgelijke situatie in de acute zorg is mede ingegeven door het ziekteverzuim van zorgmedewerkers, vaak corona-gerelateerd. Recent is daarom besloten dat circa 30.000 medewerkers uit de directe COVID-zorg onderdeel worden van de groep die als eerste in aanmerking komt voor vaccinatie. Het gaat daarbij om een selecte groep verpleegkundigen en artsen op de intensive care, spoedeisende hulp, de COVID-afdeling en ambulancemedewerkers. Vaccinatie van deze groep gebeurt in de ziekenhuizen."

De MBB'er levert acute zorg

Daar de MBB'er in de frontlinie staat en voortdurend in contact komt met coronapatiënten, kwamen er bij de NVMBR berichten binnen over bovenstaand. Waarom wij niet? Wij zijn acute zorgverleners, wij staan in de frontlinie, wij hebben een hoog ziekteverzuim doordat vele collega's thuis in quarantaine zitten of ziek zijn. 

Enquête 

Een enquête naar alle MBB'ers toont dat slechts 3% door hun organisatie aangemerkt wordt als acute zorg. Meer dan 65% geeft echter aan niet in de knel te komen als zij het vaccin niet eerder krijgen. 
De maatregelen die genomen moeten worden bij de zorg voor een Coronapatiënt blijven hetzelfde, ook na vaccinatie. 

Beperkte vaccins, beperkte contactmomenten, daadwerkelijke risico's
De contacten die de MBB'er heeft gedurende de COVID zorg zijn relatief kort in vergelijking met het verplegen van bewoners in verpleeghuizen of mensen met een verstandelijke beperking.  Over het algemeen genomen vallen MBB'ers niet onder één van de risicogroepen.

Wat heeft de NVMBR gedaan?

Vanuit de NVMBR zijn er brieven verstuurd naar de minister van VWS, naar de Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen (NVZ) en Nederlandse Federatie Universitaire medische centra (NFU) om  te benadrukken dat ook de MBB'er acute zorg verleend.
Om te benadrukken dat jullie onmisbaar zijn. Dat jullie onvervangbaar zijn. Er is niemand in het ziekenhuis die jullie werk over kan nemen en als jullie er niet staan, de reguliere zorg hier ook direct hinder van ondervindt.

Wat kan jij doen?

40% van jullie geeft aan eerder gevaccineerd te willen worden en dat is begrijpelijk.  Niet gerekend worden tot de acute zorg geeft het gevoel weer niet gezien te worden, geen erkenning voor wat jij doet. Geen erkenning voor hoe belangrijk je bent in de keten van zorg.
Het is een moeilijke keuze die het OMT (Outbreak Management Team), RIVM en de minister hebben moeten maken. Vele factoren moeten afgewogen worden.
Vanuit de vereniging hebben we zoals eerder geschreven, net als vorig jaar met de zorgbonus, direct aan de bel getrokken om aandacht en erkenning te vragen voor jou als professional. 
Jou, als MBB'er, willen we vragen geduld te hebben.Deel dit artikel: