Skip Navigation LinksNieuws

 Nieuws

Tag: Sociale-Belangen
21-09-2021
Een paar uur voor het voor het verstrijken van het ultimatum op maandag 6 september jl. heeft de werkgeversvereniging, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) een zeer teleurstellend eindbod neergelegd. FNV Zorg & Welzijn en de leden werkzaam in de academisch medische centra (UMC), bereiden zich daarom voor op een staking – een zogenaamde zondagsdienst – op dinsdag 28 september.
09-09-2021
Getroffen door Corona tijdens je werk? Ook MBB'ers komen in aanmerking voor een eenmalige uitkering van stichting ZWiC (De Stichting Zorg na Werk in Coronazorg).
19-05-2021
Jouw toekomstige collega’s dreigen niet goed opgeleid te kunnen worden. Al jaren probeert de NVMBR dit, samen met belanghebbende partijen, op te lossen. Nu we aan de laatste stap zijn toegekomen, staan we voor een dichte deur. Hoe zit dit?