Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Minder contrastmiddel in afvalwater: patiënten krijgen plaszakken mee na een CT-scan.
Tag(s):MBB-er    Kwaliteit    Radiologie   
Datum:10-9-2020

​Het medicijngebruik in Nederland stijgt. Een deel van de medicijnen wordt in het lichaam opgenomen, maar medicijnenresten komen in toenemende mate via de ontlasting en urine in het rioolwater terecht en uiteindelijk in het oppervlakte- en grondwater. Röntgencontrastmiddelen passeren vrijwel ongehinderd de rioolwaterzuivering. Omdat deze stoffen slecht afbreken, bestaat de kans dat deze stoffen ophopen in ecosystemen. In Nederland wordt naar schatting per jaar 140 ton medicijnresten en röntgen-contrastvloeistof (o.a. jodium) via zuivering op het oppervlaktewater geloosd. Lozing van deze stoffen kan voorkomen worden door patiënten plaszakken mee te geven. Daarin moet urine de eerste 24 uur na de CT-scan worden opgevangen. De patiënt kan de gevulde plaszakken bij het restafval deponeren.

schemaplaszak.png

Aanleiding proef met plaszakken
In 2019 hebben overheid, zorgsector en (drink)watersector gezamenlijk afgesproken om te komen tot een landelijke aanpak voor de vermindering van röntgencontrastmiddelen in water. Uit eerder sociologisch onderzoek in het Deventer Ziekenhuis is gebleken dat 86 % van de patiënten bereid is een plaszak te gebruiken om milieu te ontzien. In dit vervolgonderzoek bij zes ziekenhuizen wordt getest of het ontwikkelde implementatieplan voldoende toepasbaar is zodat alle Nederlandse ziekenhuizen de plaszak met weinig inspanning kunnen inpassen in het reguliere werkproces.

Duur en planning proef
Eind oktober 2020 start de proef die ongeveer twee maanden zal duren. In deze twee maanden zullen in  Reinier de Graaf, Deventer ziekenhuis, Erasmus MC, Antoniusgroep Sneek, MUMC en Noordwest ziekenhuisgroep naar verwachting ± 17.500 CT-scans worden uitgevoerd. Na de CT-scans zullen de plaszakken worden meegegeven aan de patiënt, met de vraag of zij deze willen gebruiken en de online vragenlijst willen invullen. Het gaat om patiënten die een CT-scan met intraveneus contrastmiddel hebben ondergaan.

Doel van de proef 
Onderzoeken hoe plaszakken het beste geïmplementeerd kunnen worden in de dagelijkse klinische praktijk van CT-scans, met: 
  1. Zo min mogelijk kosten
  2. Zo laag mogelijke tijdsbesteding voor de medewerkers op de afdeling radiologie
  3. Zo hoog mogelijk gebruik door patiënten
​Zie ook onze eerdere berichten van 31 oktober 2019 en 28 mei 2020.
Deel dit artikel: