Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Kwaliteitscriteria 2020-25: voorsorteervariant
Tag(s):MBB-er    Kwaliteit    NVMBR   
Datum:1-7-2020
​Vanaf 1 juli 2020 is er een nieuwe set kwaliteitscriteria 2020-2025. De nieuwe set is beschikbaar op de website van het Kwaliteitsregister Paramedici.  

Voorsorteervariant
Alle geregistreerden - ook die voorlopig nog niet onder die nieuwe set vallen - krijgen vanaf 1 juli de mogelijkheid om alvast de activiteiten van deze nieuwe set van toepassing te laten zijn. Dit noemt het Kwaliteitsregister Paramedici de voorsorteervariant. 

Ze vragen alle bij KP geregistreerde paramedici een keuze te maken: of je kiest voor de voorsorteervariant of je kiest ervoor om niet van de voordelen gebruik te maken. Je maakt de keuze door in Mijn KP op een zogenaamde ‘groene knop’ te drukken. Op deze pagina lees je meer​ informatie over de voorsorteervariant en of deze voor jou van toepassing is.​ Let op: dit kan tot 31 december 2020. 

Nieuwe kwaliteitscriteria, wat is er veranderd?
In de nieuwe set kwaliteitscriteria zijn verschillende activiteiten voor deskundigheidsbevordering uitgewerkt en aangepast. Gestructureerd en cyclisch werken aan kwaliteitsverbetering is bij het samenstellen van de nieuwe set kwaliteitscriteria 2020-2025 een belangrijk uitgangspunt geweest. Hierbij is het van belang te reflecteren op het eigen handelen, ook in samenwerking met anderen. 

Daarnaast is er bij het samenstellen van de nieuwe set ingezet op het verminderen van de administratieve lasten voor de paramedicus.  

Zelftoetsing
Tot slot is er voor wat betreft toetsing een duidelijke weg ingeslagen: het uitgangspunt is zelftoetsing. Doorgaans zullen niet alle activiteiten die je invoert afzonderlijk worden beoordeeld. De KP-beoordelingscommissie gaat na of de ingevoerde activiteiten passen. Vertrouwen staat hierbij voorop. Wanneer bij een steekproefsgewijze toetsing van een activiteit de noodzakelijke documenten ontbreken, vraagt KP deze bij je op.​

MBB'er specifiek
Aan de hand van reacties vorig jaar bij de AV tijdens het vaststellen van de kwaliteitscriteria is regelmatig overleg gevoerd met het KP. Resultaat:
  • Voor het intercollegiaal overleg zijn formats ontwikkeld door de NVMBR, deze worden bij de volgende criteria ook gebruikt
  • Er zijn bij Publiceren en presenteren extra punten toegevoegd voor een publicatie in het NVMBR Magazine als er een abstract is ingeleverd.
  • Er is voor de audit een betere definitie geformuleerd​
  • Punten voor lidmaatschap NVMBR levert weer 4 punten op!
Ook handig: er worden meer punten gegeven voor stagebegeleiding.
Deel dit artikel: