Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Zorg goed voor jezelf tijdens de Coronacrisis
Tag(s):MBB-er    Sociale-Belangen   
Datum:24-4-2020

Naar aanleiding van de eerdere signalen die vanuit de NVMBR( zie bericht van 10 april) bij de landelijke Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de gezondheidszorg (VHIG) zijn neergelegd heeft er op 14 april telefonisch overleg plaats gevonden.

De VHIG begrijpt de bezorgdheid van de medewerkers. De kennis en advisering komt nu vooral vanuit het Ministerie en RIVM komt. Dit is ook de lijn die gevolgd moet worden.

Het advies vanuit de VHIG is vooral vanuit de beroepsvereniging geen eigen richtlijnen op te stellen. Maar blijf verwijzen naar de richtlijnen RIVM.

​ 

De NVMBR gaat uit van de adviezen en maatregelen van de expert-instanties (WHO / RIVM / GGD).Je werkgever moet bijvoorbeeld zorgen voor een veilige werkplek. Werk je op een plek waar je kans loopt op besmetting?  Dat betekent dat je werkgever maatregelen moet nemen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken.

https://www.fnv.nl/corona/veelgestelde-vragen-per-sector/vragen-over-corona-in-de-zorg

https://www.fnv.nl/corona

 

Voel je toch nog onveilig?

Deze periode (wereldwijde uitbraak COVID-19) is uniek en ingrijpend op vele fronten en kan stress opleveren om verschillende redenen. Er kunnen zorgen en stress ontstaan door het werk, maar ook in de thuissituatie of beiden. Velen komen terecht in onbekende en onvoorspelbare situaties. Misschien moet je werk doen waar je niet (volledig) voor bent opgeleid of word je overvraagd door de situatie.


 

Het is belangrijk dat naast de overheid ook jouw eigen organisatie en infectiepreventiedeskundige blijven uitleggen welke maatregelen nodig zijn. Ga in gesprek met jouw leidinggevende over de zorgen en onduidelijkheid en nodig de infectiepreventiedeskundige uit op de werkvloer.

 

De situaties die je nu in de zorg kunt tegenkomen zijn niet te vergelijken met oorlogssituaties. Toch zijn er wel overeenkomsten. Denk aan het risico dat je zelf als zorgprofessional loopt door het virus, de ethische dilemma’s waar je mogelijk mee te maken krijgt en de langdurige blootstelling aan stress. Het Ministerie van Defensie heeft daarom besloten kennis te delen over hoe om te gaan met de mentale belasting van zorgprofessionals.

https://pznlsawebprod.blob.core.windows.net/mediacontainer/pznl/media/themabestanden/corona/flyer-adviezen-mentale-gezondheid-zorgprofessionals.pdf​​​

Richtlijnen COVID-19

Het RIVM heeft alle informatie voor professionals in de zorg gebundeld op hun website geplaatst.

Deze info is niet voor één bepaalde groep zorgverleners, maar ook van toepassing voor de medische beeldvorming en radiotherapie.

Https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

 

Zie ook het kopje 'Indicatie voor gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen.

 

Daarnaast heeft Marc Bonten, arts  microbioloog UMCU een filmpje geplaats over het gebruik van mondmaskers

Marc Bonten over mondmaskers

​ 

Hoe cao toepassen tijdens coronacrisis?

Door de coronacrisis spelen ineens andere dingen op de werkvloer. Zo is het ineens nog maar de vraag of er wel voldoende beschermingsmiddelen zijn. En hoe zit het met je plus-/min-uren? De vakbonden hebben met de werkgever de cao regeling verduidelijkt zodat daar nu geen onduidelijkheid over ontstaat.

Deel dit artikel: