Skip Navigation Linksbrochures

 Brochures

IQS Implementatie »

​De NVMBR heeft een digitaal instrument voor kwaliteitsverbetering
ontwikkeld in samenwerking met Oldelft Benelux/
Rogan Delft: het Image Quality System (IQS). Met het IQS kunnen
MBB’ers de kwaliteit van het eigen handelen inzichtelijk maken
en verbeteren. Dit sluit goed aan bij de visie van de Inspectie
voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ wil dat alle beroepsbeoefenaren
in de zorg verplicht deelnemen aan visitaties of andere
vormen van inhoudelijke collegiale toetsing.

Visitatie »
IQS Informatiefolder »