Nieuws

De beroepsnaam blijft MBB’er!
Tag(s):MBB-er   
Datum:17-8-2018

​De enquête over de beroepsnaam is gesloten. De enquête heeft open gestaan van 11 juni 2018 tot 15 augustus 2018.

Door de NVMBR zijn oproepen om te stemmen verspreid via de Ledennieuwsbrief, het NVMBR contactpersonennetwerk, het Landelijk Overleg Paramedische hoofden radiotherapie, het publieke deel van de NVMBR website, social media, posters naar alle afdelingen nucleaire geneeskunde, radiologie, radiotherapie en diagnostische centra. Daarnaast zijn berichten verspreid door de andere leden van de werkgroep AMvB naar hun eigen netwerken.
In totaal hebben 1522 collega’s  van de in totaal 7653 ingevoerde respondenten gestemd (20%). We willen iedereen die heeft gestemd hartelijk bedanken!

Het resultaat is dat 57% heeft gestemd vóór de beroepsnaam MBB'er (Medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige) om als definitieve beroepsnaam op te nemen in de Nederlandse wetgeving.

uitslag beroepsnaam.gif 

En nu verder?
Het traject voor de herziening van de Algemene Maatwegel van Bestuur (AMvB), het Besluit 551 ex.art. 34 van de Wet BIG in de Nederlandse wetgeving wordt nu vervolgd. We zullen jullie hiervan op de hoogte houden. Heb je vragen? Stuur een e-mail naar info@nvmbr.nl.

Deel dit artikel: