Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Wettelijke erkenning van de MBB'er
Tag(s):MBB-er    Wetgeving   
Datum:17-12-2021

Al jaren zet de NVMBR zich in om de wetgeving geactualiseerd te krijgen naar hoe jij nu als MBB'er jouw functie uitvoert. Jij neemt steeds meer taken over van de radioloog, nucleair geneeskundige en/of radiotherapeut; al zeker 10-20 jaar voer je meerdere voorbehouden handelingen uit. De enquête die de beroepsvereniging eerder dit jaar heeft uitgezet bevestigd dit (meer dan 50%  plaatst i.v. canules, meer dan 61% injecteert medicatie).
Maud Kleuver heeft onderzoek gedaan naar de juridische positie van de MBB'er en zijn werkgever. Haar proefschrift toont aan dat steeds meer taken van de radioloog, nucleair geneeskundige en radiotherapeut  zijn overgenomen door de MBB'er (RD/NG/RT). 

Het proefschrift onderschrijft wat de NVMBR al jaren aangeeft. Het toont aan wat de vereniging al jaren voor haar leden wenst te regelen; actualisatie van de wet en zo erkenning van de professionalisering van de MBB'er. 

Maud Kleuver zal vrijdag 17 december 2021 om 13.30 uur promoveren op dit onderwerp aan de faculteit Rechtswetenschappen. Haar promotie is live te volgen via ou.nl/live .


De wettelijke positie van de MBB’er

Bij de invoering van de Wet BIG in 1993 werd jouw beroep vanuit politieke overwegingen buiten het wettelijke stelsel van BIG-registratie en tuchtrecht gepositioneerd. De Minister liet toentertijd de Tweede Kamer weten dat het niet strikt noodzakelijk was dat het stelsel van BIG-registratie en tuchtrecht zou gelden voor ‘beroepen die relatief weinig zelfstandigheid kennen in de beroepsuitoefening, wier beoefenaren zich niet of nauwelijks zelf rechtstreeks richten tot het publiek en ten aanzien van wie geen voornemen bestaat tuchtrecht of periodieke registratie in het leven te roepen of bepaalde handelingen op het terrein van de individuele gezondheidszorg aan hen voor te behouden." In 1994 en 1996 adviseerde Raad BIG om de radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laborant middels artikel 34 wet BIG te regelen.

 

Inmiddels is de wetgeving duidelijk achterhaald, door snelle medisch-technische ontwikkelingen, demografische ontwikkelingen en professionalisering van de MBB’er. Tegenwoordig is er tenslotte een grote mate van zelfstandigheid, je richt je rechtstreeks tot de patiënt en niet de arts, en voert meerdere voorbehouden handelingen uit. Er is daardoor een groot onderscheid ontstaan tussen de bestaande regeling uit 1997 en de uitoefening van het beroep van MBB’er anno nu.

 

"De MBB’er neemt taken van de radioloog en radiotherapeut over, buiten de wettelijke voor hem geldende deskundigheidsgebieden. Instellingen kunnen MBB’ers zonder problemen op deze wijze laten handelen, zolang er geen medische schade ontstaat. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd handhaaft de Wet BIG op dat terrein niet en ook de raden van toezicht grijpen niet in. Deze handelingswijze leidt echter tot civielrechtelijke risico’s voor de instellingen, de MBB’er, de radioloog en de radiotherapeut. Daarnaast is sprake van een strafrechtelijk risico voor de MBB’er", zo stelt de promovenda.

 

Opnemen van de MBB’er in de Wet BIG

Het onderzoek van Maud Kleuver onderstreept het belang om de deskundigheidsgebieden van de MBB’er toekomstbestendig te actualiseren. Gezien de wijze van uitoefening van het beroep, nu en in de toekomst, in combinatie met de juridisering van de samenleving, is die inhaalslag hard nodig.

 

Dit is wat de NVMBR als vereniging belangrijk vindt; erkenning van jullie deskundigheid. Jij hebt de kennis en de kunde, je neemt steeds meer taken over van de arts; hoog tijd dat het goed geregeld wordt.

 

Promotie Maud Kleuver

Maud Kleuver (1953, Rotterdam) was tot voor kort medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige bij Meander Medisch Centrum. Zij promoveert als buitenpromovenda aan de faculteit Rechtswetenschappen. Kleuver verdedigt op vrijdag 17 december 2021 om 13.30 uur haar proefschrift 'De juridische positie van de medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige en zijn werkgever' aan de Open Universiteit in Heerlen. Haar promotor is prof. mr. Jac Rinkes, Open Universiteit. Copromotor is mr. dr. Ton Lamers, Open Universiteit. De promotie is live te volgen via ou.nl/live.

 

Bron; <https://www.persberichten.nl/home/detail/8eeb8c2b-e20a-4e6d-8926-a7bdd33576eb/title/promotie-mbber-opnemen-in-tuchtrecht-om-wettelijke-risicos-af-te-dekkenDeel dit artikel: