Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Nieuwe richtlijn Beeldvorming met ioniserende straling vanuit FMS
Tag(s):Kwaliteit    Radiologie   
Datum:25-11-2021

Er is een nieuwe richtlijn verschenen met aanbevelingen over risico’s, communicatie en afscherming bij beeldvorming met ioniserende straling. Het doel van deze richtlijn is het bevorderen van een heldere dialoog tussen zorgverlener en patiënt over stralingsrisico’s van beeldvorming met röntgenstraling of radioactieve stoffen en het verminderen van praktijkvariatie bij het gebruik van afscherming.

 

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

•          Het inschatten van de stralingsrisico’s van verschillende beeldvormende technieken voor patiënt en  verzorger;

•          Het informeren van de patiënt en zijn verzorger over stralingsrisico’s;

•          De voor- en nadelen van hulpmiddelen voor extra afscherming van straling en wanneer deze wel en niet gebruikt moeten worden.

 

Samenwerking

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF), in samenwerking met een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de klinisch fysici, radiologen, nucleair geneeskundigen, kinderartsen, gynaecologen, radiobiologen en MBB'ers. Daarnaast zijn een patiëntvertegenwoordiger en een risicocommunicatie-expert geconsulteerd. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid.

 


Deel dit artikel: