Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Stapje verder op weg naar een nieuwe cao Ziekenhuizen
Tag(s):Sociale-Belangen   
Datum:15-10-2021


Op 6 oktober was de derde ronde van het cao-overleg ziekenhuizen. De stemming aan tafel was nuttig. De werkgevers hebben de tijd genomen om na te denken over belangrijke onderwerpen, maar hebben ook aangegeven dat hun ruimte beperkt is. De spanning ligt vooral op het punt van geld. De FNV heeft een aantal punten benadrukt uit de cao-inzet die samen met de medewerkers tot stand is gekomen.

Naast verbetering van de koopkracht:

  • Alles wat te maken heeft met ongewenste flex. Aanpakken en verbeteren van de werktijden. Het maken van afspraken over rust en de balans in werken en vrije tijd en het tegengaan van altijd maar het gevoel te hebben ‘aan te staan’ staan. Denk hierbij ook aan het verbeteren van afspraken in de cao over het verrichten van bereikbaarheidsdiensten.
  •  De uitwerking van het pensioenakkoord. Waarbij onder andere eerder stoppen met werken voor de FNV een belangrijk punt is.
  • Het toepassen van het begrip standplaats bij ziekenhuizen met meerdere standplaatsen.

 

Dat deze onderwerpen nu uitgelicht zijn, betekent niet dat alle andere voorstellen hiermee automatisch van tafel zijn.

Werkgeversvereniging NVZ

De werkgeversvereniging NVZ heeft nadrukkelijk het standpunt ingenomen dat er een cao moet komen met goede afspraken voor álle ziekenhuismedewerkers. Zij spreken uit dat goede zorg alleen kan worden geleverd als dat door alle medewerkers samen wordt geleverd. Naast het maken van afspraken over de extra middelen voor de middengroepen - naar aanleiding van de Tweede Kamer motie en het daarna beschikbaar komen van 675 miljoen (voor de zorg) - noemen zij met name ook de salarisontwikkeling van medewerkers aan de onderkant van het salarisgebouw.

De volgende stap

Bij de volgende stap in het cao-proces is de NVZ aan zet. Zij gaan de onderwerpen die zijn gewisseld omzetten in concrete voorstellen van hun kant. Het eerstvolgende overleg dat voor volgende week gepland staat gaat niet door. Als dat de snelheid bevordert moet dat maar. We hebben een aantal vervolg data gepland. Het volgende overleg is gepland op 16 november 2021. Wij houden jullie van de voortgang op de hoogte!


Deel dit artikel: