Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Voorbereidingen zondagdiensten UMC's
Tag(s):Sociale-Belangen   
Datum:21-9-2021

​Een paar uur voor het voor het verstrijken van het ultimatum op maandag 6 september jl. heeft de werkgeversvereniging, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) een zeer teleurstellend eindbod neergelegd. FNV Zorg & Welzijn en de leden werkzaam in de academisch medische centra (UMC), bereiden zich daarom voor op een staking – een zogenaamde zondagsdienst – op dinsdag 28 september.

De vakbonden FNV, FBZ, CNV en LAD hebben de NFU, de werkgeversorganisatie voor universitair medisch centra, een gezamenlijke brief gestuurd, waarin ze hun ongenoegen uiten over het feit dat er een cao is getekend met vakbond NU’91.

 

In dit cao-akkoord krijgen nog geen 10.000 van de 79.000 medewerkers van de academische ziekenhuizen een kleine salarisverhoging dat ook nog eens onder inflatiecorrectie ligt. Deze cao past de verdeel en heers-strategie toe en speelt vakbonden en beroepsgroepen tegen elkaar uit. Het creëert tegenstellingen op de werkvloer, terwijl zorgmedewerkers schouder aan schouder zouden moeten staan in deze drukke tijden van de coronapandemie en inhaalzorg.   

Lees hier de brief.

 

FNV Zorg & Welzijn en de leden werkzaam in de academisch medische centra (UMC), bereiden zich daarom voor op een staking – een zogenaamde zondagsdienst – op dinsdag 28 september.

Weinig op vooruit

Volgens het eindbod gaan alleen verpleegkundigen en doktersassistenten er in salaris iets op vooruit. Daarnaast slaat de NFU het hele jaar 2021 helemaal over. Ze noemen het een tweejarige cao, maar feitelijk gaat het om drie jaar. De meeste werknemers krijgen er slechts 1 procent structurele loonsverhoging bij en een eenmalige uitkering van 750 euro bruto in die drie jaar tijd. Voor het jaar 2023 verwijst de NFU namelijk naar Den Haag voor extra geld voor betere arbeidsvoorwaarden.

Solvabiliteit

De boodschap van de NFU blijft dat er geen geld is. Dat staat haaks op het onderzoek van adviesbureau EY dat de UMC’s financieel gezien het meest gezond zijn van alle zorginstellingen met een aa+ status en een solvabiliteit van meer dan 30 procent. De solvabiliteit is een begrip dat aangeeft of een organisatie in staat is om op korte en lange termijn aan haar betalings- en aflossingsverplichtingen te voldoen. Er is dus voldoende geld voor een fatsoenlijke, structurele loonsverhoging van 3 procent en concrete maatregelen om de werkdruk te verminderen zijn. Dat is hard nodig voordat er nog meer medewerkers uitvallen of de sector verlaten.

Vragen?

Vragen over de zondagsdiensten? Je kunt terecht bij de vakbondsfunctionarissen of FNV Consulenten in jouw UMC. Een mail sturen kan ook naar umc@fnv.nl of bekijk de contactgegevens.


Deel dit artikel: