Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Project KIM van start
Tag(s):MBB-er    NVMBR   
Datum:28-4-2021

Het doel van project Kunstmatige intelligentie voor MBB'ers
Kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) heeft de laatste jaren de radiologiewereld ingrijpend veranderd. Ook het werk van MBB’ers verandert daardoor sterk. AI wordt namelijk niet alleen ingezet voor beeldherkenning en diagnose, maar bijvoorbeeld ook voor workflow management, voor reconstructie van CT-beelden en voor automatische planning van radiotherapie. Dat is het werkterrein van MBB’ers, maar zij zijn in hun opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) niet in aanraking gekomen met AI. 

Dit onderzoeksproject moet ertoe leiden dat MBB’ers nu en in de toekomst niet alleen verantwoord met AI kunnen omgaan, maar ook een bijdrage kunnen blijven leveren aan de ontwikkeling van het werkveld.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?
Het onderzoek start met het in kaart brengen en het op waarde schatten van alle voor het werk van MBB´ers relevante publicaties over AI. Dit leidt tot een compleet overzicht van waar en hoe AI het werkveld van MBB’ers beïnvloedt. In focusgroepen met AI-experts wordt vervolgens bediscussieerd welke ontwikkelingen welke impact gaan hebben op het werk van MBB’ers. Het literatuuronderzoek en de resultaten uit de focusgroepen leiden tot een visiedocument waarin zowel de huidige en toekomstige implementatie van AI in het werkveld, de rol van de MBB’ers en de richtlijnen wat betreft specifieke toepassingen van AI worden beschreven. In workshops, met afgevaardigden uit de opleidingen, ziekenhuizen en beroepsverenigingen, wordt vervolgens de benodigde kennis en vaardigheden bepaald. De laatste stap is het ontwikkelen van online protocollen en instructies.

Hoe wordt het werkveld betrokken?
Dit is een SIA gesubsidieerd RAAK publiek project dat wordt uitgevoerd in samenwerking met RIVM, NVMBR, NVvR, Erasmus MC, Inholland, Fontys Paramedische Hogeschool en Hogeschool Rotterdam.

De doorlooptijd van dit project is 2 jaar.

Meer weten?
Neem contact op via info@nvmbr.nl of kijk op de onderzoekpagina van Inholland


Deel dit artikel: