Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Corona en werken binnen 1,5 meter
Tag(s):MBB-er   
Datum:11-5-2020

Via diverse kanalen bereiken ons berichten dat de reguliere zorg in de zorginstellingen weer worden opgestart. Dit geldt ook voor de afdelingen Medische Beeldvorming en Radiotherapie. Dit roept vragen op hoe er nu veilig gewerkt kan worden.​

FMS leidraden

Afgelopen week heeft de Federatie Medisch Specialisten (FMS) twee leidraden gepubliceerd. Daarin geven ze een aanbeveling hoe en wanneer PBM's gebruikt moeten worden, zie onderstaande tabel.

De NVMBR onderschrijft de aanbevelingen. In de leidraden wordt alleen niet of nauwelijks gesproken over ondersteunende afdelingen zoals Radiologie en Radiotherapie. Wij als NVMBR vinden, gelet op het advies van de FMS (zie FMS leidraad persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting onderaan) dat de MBB'ers ook bij veel onderzoeken en procedures een chirurgisch masker, bril en/of faceshield zouden moeten dragen.

Tabel PBM.png 

Wat wordt verstaan onder risicovolle handelingen

In de tabel wordt gesproken over risicovolle handelingen. Hieronder wordt verstaan: Diagnostische of therapeutische handelingen waarbij de zorgverlener met hoge frequentie, over langere tijd (per patiënt langer dan 3 minuten), zeer dicht (<30 cm) bij het gelaat van de patiënt komt. In het bijzonder als bovendien de kans bestaat op contact met slijmvliezen in het mond-, neus-, keelgebied of waarbij handelingen hoesten of niezen mogelijk uitlokken.

MBB'ers komen ook in aanmerking voor PBM's

Wij als NVMBR vinden dus, gelet op het advies van de FMS dat de MBB'ers ook bij veel onderzoeken en procedures een chirurgisch masker, bril en/of faceshield zouden moeten dragen. Het hoofdbestuur van de NVMBR is van mening dat voor MBB'ers het werken op 1.5 m. afstand niet (altijd)mogelijk is. Denk bijv. aan echografische onderzoeken, mammografieonderzoeken, Buckyonderzoeken, maar ook inbrengen van een infuus voor contrastmiddel bij CT en MRI en radiofarmaca. Voor de afdelingen radiotherapie geldt veelal dat patiënten nog dagelijks fysiek ingesteld moeten en dat er maskers en andere materialen aangemeten, gemaakt en geplaatst moeten worden om de bestraling te kunnen uitvoeren.

Gezamenlijk standpunt innemen

Vanuit de NVMBR hebben we contact opgenomen met de FMS, maar ook met de wetenschappelijke verenigingen van de Radiologen (NVvR), Nucleair Geneeskundigen (NVNG) en Radiotherapeuten (NVVRO) met de vraag hoe deze adviezen nu gehanteerd moeten worden op de afdelingen Medische Beeldvorming en Radiotherapie, zodat er meer duidelijkheid is voor MBB'ers. Ook hebben een verzoek neergelegd om vanuit de (beroeps)verenigingen met een gezamenlijk standpunt te komen. We zijn nog in afwachting van de reacties.

Ter informatie

Ter informatie vindt je onderstaand de richtlijnen van de FMS, alsmede publicaties van de EFRS en ESTRO.

Deel dit artikel: