Skip Navigation Linksiqs

 Image Quality System

​De NVMBR heeft een kwaliteitsinstrument ontwikkeld voor medische beeldvorming, het Image Quality System (IQS).

Na de oplevering van het IQS 1.0 in november 2012 is er verder gegaan met de ontwikkeling en uitbreiding van IQS. Dit heeft geresulteerd in het IQS 2.0. Met het IQS 2.0 kunnen MBB’ers de kwaliteit van eigen handelen inzichtelijk maken en verbeteren.

Dit sluit goed aan bij de visie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ wil dat alle beroepsbeoefenaren in de zorg verplicht deelnemen aan visitaties of andere vormen van inhoudelijke collegiale toetsing (Staat van de Gezondheidszorg, december 2013).

Met het IQS 2.0 kunnen redenen van afgekeurde foto’s geanalyseerd worden, ‘goede opnamen’ geëvalueerd worden en dosiswaarde inzichtelijk gemaakt worden en waar mogelijk getoetst aan het ‘Diagnostisch Referentie Niveau’(DRN). Daarnaast is er de functionaliteit om zelfevaluatie of intercollegiale toetsing uit te voeren met een ingebouwd scoringsformulier en het IQS te gebruiken voor klinische lessen. Zie voor meer informatie de informatiefolder IQS​.

De NVMBR heeft begin 2015 een IQS implementatiedocument vormgegeven om de afdelingen te faciliteren in de voorbereiding en het proces van de IQS implementatie. In het IQS implementatiedocument worden aandachtspunten gegeven voor het optimaal implementeren van IQS op de afdeling. De mogelijkheden van het IQS kunnen worden ingedeeld in drie pijlers: 1) analyse afgekeurde opnamen, 2) evaluatie opnamen in ziekenhuis PACS ('goede' opnamen), 3) dosis analyse. Deze pijlers zijn ieder apart te implementeren en kunnen worden uitgewerkt in verschillende fases. In dit document worden aandachtspunten en mogelijke vormgeving in gebruik van het IQS per pijler beschreven.

Daarnaast doet de NVMBR aanbevelingen om het IQS optimaal te kunnen benutten. Het implementatiedocument is hier​ te downloaden.

Licentieaanvraag

Heeft de afdeling belangstelling om het IQS 2.0 aan te schaffen dan kan een licentie aangevraagd worden via het orderformulier.
Het orderformulier is NVMBR OrderFormulier IQS versie 2 0.pdf te downloaden.

​​​
​​​