Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Afvaardiging gezocht: subcommissie extremiteitendosimetrie
Tag(s):Stralingsveiligheid   
Datum:7-6-2019
Daar waar in de afgelopen jaren veel aandacht is geweest voor de blootstelling en bescherming van de ooglens en het lichaam, is de blootstelling van de extremiteiten een onderwerp dat minder is belicht. Met name op plekken waar wordt gewerkt met open radioactieve stoffen is en blijft de extremiteitendosis een belangrijk aandachtspunt.

De Nederlandse commissie voor stralingsdosimetrie (NCS), waarin de NVMBR ook vertegenwoordigd is, zoekt personen voor een nieuwe subcommissie die zich bezig gaat houden met een richtlijn over stralingsbescherming en dosimetrie met betrekking tot de extremiteiten. Het voorstel is hierbij de focus te leggen op toepassingen met open radioactieve stoffen, typisch in de nucleaire geneeskunde en de isotopenproductie.

Mogelijke onderwerpen voor de commissie:

  • Adviezen rondom monitoring van de extremiteiten, denk aan:
  • Op welke plek van de hand meet je de extremiteitendosis
  • Hoe maak je een adequate schatting van de (maximale) extremiteitendosis (toepassing correctiefactoren, afhankelijkheid meetsysteem van stralingskwaliteit)
  • Vertaling van internationale aanbevelingen naar de dagelijkse praktijk (denk aan de ORAMED studie, ISO 15382 en bijlage E van ICRP-106)
  • In welke situaties is monitoring wenselijk
  • Handreikingen voor berekening van de extremiteitendosis
  • Advies voor dosis reducerende maatregelen

Ben je NVMBR lid, heb je belangstelling voor dit onderwerp en denk je een bijdrage te kunnen leveren aan de commissie, meld je dan voor 20 juni hiervoor aan via info@nvmbr.nl o.v.v. subcommissie extremiteitendosis met een korte motivatie met eventueel een CV.

NB. Mochten er belangrijke vragen spelen rondom extremiteiten blootstelling in andere vakgebieden die goed binnen de werkzaamheden van de commissie vallen, meld je dan ook even. De scope van de commissie staat niet bij voorbaat vast.

Deel dit artikel: