Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Nieuwe documenten vanuit de NVMBR
Tag(s):-
Datum:3-2-2019

De afgelopen tijd zijn er weer een aantal documenten vanuit de NVMBR beschikbaar gekomen. Het gaat om de geupdate beroepscode, informatiefolder zwangere en borstvoeding gevende MBB'er en afwegingskader meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Beroepscode voor MBB’ers

De beroepscode is eind 2018 geactualiseerd. De beroepscode biedt een verheldering van de taken en verantwoordelijkheden die de MBB’er heeft ten aanzien van patiënten, collega’s en anderen. De beroepscode bevat tevens gedragsregels.

Zie voor de geactualiseerde versie de NVMBR website onder het Thema Kwaliteit.

 

Informatiefolder zwangere en borstvoeding gevende MBB’er

Deze informatiefolder biedt informatie over het werken met (ioniserende) straling en andere Arbo gerelateerde zaken voor de afdelingen radiotherapie, radiologie en nucleaire geneeskunde gedurende de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding. In december jl. is deze folder door het hoofdbestuur goedgekeurd en is nu te downloaden op de NVMBR website onder het thema MBB’er.

 

Afwegingskader meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de MBB’er

Het afwegingskader voor MBB’ers is een afgeleid kader van het afwegingskader paramedici en speciaal toegespitst op de MBB’er. Hoewel de meeste MBB’ers in de ziekenhuizen werken en daar het ziekenhuisprotocol volgen is het toch belangrijk dat de beroepsgroep kan terugvallen op het eigen afwegingskader. Dit is vooral van belang voor MBB’ers die in de eerste lijn werkzaam zijn. 

Het kader is tijdens de Algemene vergadering in november jl. vastgesteld en is terug te vinden op de nvmbr website onder het thema MBB’er.

Deel dit artikel: