Nieuws

Bestuur NVMBR geeft tussentijdse terugkoppeling
Tag(s):NVMBR   
Datum:27-3-2023

Om de leden en ook nadrukkelijk de niet-leden, over een aantal dingen tussentijds te informeren en inspraak te geven, is voorafgaand aan de ALV op 21 juni 2023 een online terugkoppelingsavondgeorganiseerd op 18 april 2013. Aanvang 20.00 uur.

Wil je deelnemen klik op onderstaande link:

Link voor de online NVMBR avond op 18 april:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTIzZTg5NGMtMTg2Zi00MGQ5LWIwNjAtZjJiOWUwNzA2NmY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228bdd02dc-5825-4d82-86ba-404b969454c5%22%2c%22Oid%22%3a%22796da985-4a7f-487a-9648-b47a047cc068%22%7d

Alle leden hebben een uitnodiging ontvangen om zich aan te melden. Ben je geen lid en ben je benieuwd dan kun je ook nschrijven. Je vult je e-mail adres in, vervolgens wordt er door het systeem gecontroleerd of je al een keer eerder deelgenomen hebt aan een bijeenkomst. Na de controle kun je verder met registreren. Je hoeft niet in te loggen als je geen lid bent van de NVMBR.

Deel dit artikel: