Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Hoofdbestuur NVMBR treedt af: Oproep voor nieuwe bestuursleden.
Tag(s):NVMBR   
Datum:14-11-2022

Op elf november j.l.  heeft het hoofdbestuur middels een nieuwsbrief aan al haar leden laten weten terug te treden. Zij gaan verder als demissionair bestuur tot de volgende algemene vergadering op dertien december a.s. 

 

Het uitgebreide nieuwsbericht is (na inloggen) voor alle leden na te lezen met daarin hun beweegredenen voor dit besluit. 

Tevens doen zij een oproep aan de leden om zich kandidaat te stellen als nieuw bestuurslid of als lid van de adviescommissie financiën. (vacature beschrijvingen volgen 16 november)

 

"Als demissionair bestuur zien we er op toe, dat datgene gedaan wordt wat nodig is. Alle NVMBR (bestuur en bureau)- activiteiten zijn 'in de wacht' gezet. De voorbereidingen voor de AV zijn gestart. Daarnaast werken we aan de vacatureprocedure nieuw bestuur, overdracht en de financiële afronding van 2022."


De brief en het conceptvoorstel van de werkgroep 'Doorstart NVMBR' staan al voor alle leden op het ledennet bij de Vergaderstukken/2022/81e AV 2022 


Deel dit artikel: