Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Goede zorg begint met zorgen voor jezelf
Tag(s):-
Datum:9-6-2022

Stoffig

De Webinar en informatie de vanuit de NVMBR verstrekt is heeft stof doen opwaaien.

Het is voor jou als individu wettelijk gezien niet goed geregeld. Waarom is individu benadrukt?

Omdat het vanuit de werkgever wel goed geregeld is. Hoe dit zit? Lees gauw verder.

 

Deskundigheidsgebied

In de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) staan je opleidingseisen beschreven en je deskundigheidsgebied. Jouw deskundigheid is dat jij ioniserende straling mag toedienen (na het ontvangen van de opdracht). Het plaatsen van een catheter (perifeer infuus, PICC-lijn), het injecteren van medicatie, niersteenvergruizen; het zijn allemaal Voorbehouden Handelingen die jij uitvoert, maar niet in jouw deskundigheidsgebied staan. Je werkt dus, volgens de wet BIG, buiten je deskundigheidsgebied.

 

Mag het nou wel of niet?

Veel MBB'ers vragen zich nu af; mag ik het nou wel of niet? 

We horen dat MBB'ers nu de taken niet meer willen uitvoeren. Maar zo simpel kan dat niet. Je hebt als zorgverlener de verplichting goed hulpverlenerschap te bieden. Jij bent verantwoordelijk voor de zorg van de patiënt.

Laten we wel wezen; jij bent de expert in het uitvoeren van het onderzoek/de behandeling. En dat is wat je vak ook zo mooi maakt. Dus niet iets wat je nu zomaar van je af moet willen schuiven.

En de werkgever faciliteert daar ook in; je krijgt scholing, het is geborgd door te herhalen, er zijn protocollen opgesteld aan de hand van landelijk ontwikkelde richtlijnen. De werkgever is hiertoe verplicht door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

 

Oplossing

Wat is nu dan de voor de hand liggende oplossing? Zorgen dat de AMvB gerepareerd wordt. Zodat het voor jou als individu ook weer klopt.

Maar wie gaat dat regelen dan? Zodra er iets op de werkvloer geregeld moet worden, kijkt iedereen naar een ander; de leidinggevende, de arts.

Het ligt in de lijn der verwachting dat iedereen nu naar de NVMBR gaat kijken. Jij, als MBB'er, hebt zelf een verantwoordelijkheid om het voor jezelf goed te regelen.

Alleen is dit lastig, dat snappen wij ook wel. Dat is ook waarom er ooit een vereniging opgericht is. Om samen dit soort zaken aan te pakken. Als NVMBR zijn we hier ook mee bezig.

 

Samen bereik je meer

Wij kunnen het echter ook niet alleen. We hebben jullie nodig. Als lid, zodat als we bij autoriteiten aankloppen, we ook wel kunnen aantonen dat jullie dit willen. Want 'niet lid' staat voor hen gelijk aan 'ik vind dit doel niet belangrijk'.

Jijzelf kan binnen jouw organisatie ook wat doen. Zorg dat je als team met je neus dezelfde kant op staat. Ga samen met je leidinggevende in gesprek. Samen kunnen jullie dan contact zoeken met de jurist van het ziekenhuis. Deze zal eerst verwijzen naar de Wkkgz. Stuur ze dan de AMvB tekst door. Hetzelfde naar de OR, naar de Raad van Bestuur. Laat ze zien wat jij doet. Maak je zichtbaar. Jij bent de expert. Jij weet het. Nu de rest nog.


Deel dit artikel: