Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
functiewaardering anno 2021; trend en ontwikkelingen volgens FWG
Tag(s):-
Datum:10-11-2021

Toegenomen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

Alle geïnterviewde organisaties (16 deelnemers uit 13 organisaties) geven aan dat de verantwoordelijkheden en zelfstandigheid bij MBB'ers is toegenomen (dit blijkt ook uit de enquête die de NVMBR eerder dit jaar heeft uitgezet). Tijdens het interview werd verteld dat er PICC-lijnen door MBB'ers worden geplaatst en zouden jullie zelfstandig medicijnen voorschrijven. Door de gespecialiseerde kennis van de MBB'er vervuld deze steeds meer een adviserende rol naar de radioloog. Tevens is de radioloog steeds meer op afstand gekomen. Ook op de radiotherapie zijn beslisbomen veranderd waardoor de MBB'er sneller zelf beslissingen neemt.

 

Functiedifferentiatie

Vanuit diverse organisaties wordt gesproken over verschillende opleidingsniveaus. Eén niveau die bij alle organisaties naar voren komt is die van de Advanced Practitioner (AP). Alle organisaties hebben werkzaamheden passend bij dit niveau, maar qua functietitel zijn er variaties en wordt er niet gesproken over AP'ers.

De Toezichthouden Medewerker Straling (TMS) is tijdens het onderzoek ook naar voren gekomen; een functie die ontstaan is door wettelijke verplichting. In deze wet is specifiek uitgeschreven wat de functie van de TMS'er inhoud en is het als addendum van een functie opgenomen.

 

Beloning

"Bij de geïnterviewden heerst het gevoel dat extra taken onvoldoende worden meegenomen in de functiewaardering" zo staat te lezen in de samenvatting. Coördinerende dan wel AP-functies worden niet in hogere functiegroepen ingedeeld wat moeilijk naar de medewerkers uit te leggen is, zo wordt gesteld. Het functiehuis van de organisatie zou hiervoor geen ruimte bieden stellen de geïnterviewden.

 

Basislaborant (nog steeds) schaal 45; hoe kan dit?

FWG is een onafhankelijke organisatie welke hun bevindingen hebben gepresenteerd aan o.a. de brancheorganisaties en de vakbond. Deze partijen hebben gesteld dat de toegenomen verantwoordelijkheden ligt bij MBB'ers die meer vakspecialistische werkzaamheden vanuit een specifiek deskundigheidsgebied uitvoeren (kwaliteitsverbeteringen, ontwikkelen van scholing, deelname aan projecten). Zij zijn ingedeeld in schaal 50.

Ben jij belast met het verrichten van beeldvormend onderzoek dan wel voorbereiden en uitvoeren van radiotherapeutische behandelingen dan ben je ingeschaald in 45.

 

Vraag vanuit de NVMBR

Het is een gemis dat er geen niveau van een Advanced Practitioner is, wat qua verantwoordelijkheden past in schaal 55. Dit is niet motiverend voor de doorgroei van MBB'ers.

 

Graag komen we in contact met degenen die hebben meegewerkt aan het onderzoek van FWG. De resultaten van FWG versus de schaalindeling van de kernfunctie alsook wettelijke bepalingen lijken niet in overeenstemming met elkaar te zijn. We willen graag uitzoeken hoe het zit.


Deel dit artikel: