Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
IPO verplichting voor MBB'ers vervalt
Tag(s):-
Datum:1-7-2021

​Wens vanuit MBB'ers

KP ondersteunt deze keuze, directeur-bestuurder Peter Buisman vertelt: 'Uit focusgroepen begin dit jaar met MBB'ers kwam de wens naar voren om IPO als niet meer verplicht te hebben, daar willen we graag gehoor aan geven. We geloven in het doen van IPO vanuit een intrinsieke motivatie en daar geef je met het weghalen van de verplichting weer ruimte aan.'

Zowel KP als de NVMBR vinden IPO een belangrijk instrument, wat ook goed past in deze tijd waarin je continu blijft leren en ontwikkelen. Door met IPO te werken speel je in op behoeftes van cliënten en blijf je groeien als paramedicus.

Beoordeling IPO van NVMBR naar KP

Naast deze verandering zal per 1 augustus nog iets veranderden voor MBB'ers: de beoordeling van IPO ligt nu nog bij de NVMBR en zal per 1 augustus worden overgedragen naar KP.

Eigen instrument ziekenhuizen inzetten voor IPO

Een aantal ziekenhuizen heeft een eigen feedbacksysteem, wat bijvoorbeeld wordt ingezet bij persoonlijke ontwikkelingsgesprekken. Het KP en de NVMBR roepen afdelingen en paramedici op om deze in te zetten voor het doen van IPO. In de Kwaliteitscriteria set 2020-2025 op de pagina over IPO zijn hiervoor de kenmerken omschreven. Dit vermindert de administratieve lasten en maakt IPO makkelijker om te doen.

Heb je vragen over IPO of het inzetten van een eigen instrument? Neem dan contact op door te bellen of mailen met KP.


Deel dit artikel: