Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Vervolg: Corona en werken binnen 1,5 meter
Tag(s):-
Datum:28-5-2020

In de Leidraad Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege COVID-19 van het FMS-Expertiseteam Infectiepreventie zijn risicovolle handelingen gedefinieerd, waarbij het advies is een chirurgisch masker II of IIR en bril of face-shield te dragen bij poliklinische patiënten zonder voor COVID-19 verdachte symptomen.

Wat wordt er verstaan onder risicovolle handelingen?
Diagnostische of therapeutische handelingen waarbij de zorgverlener met hoge frequentie, over langere tijd (per patiënt langer dan 3 minuten), zeer dicht (<30 cm) bij het gelaat van de patiënt komt. In het bijzonder als bovendien de kans bestaat op contact met slijmvliezen in het mond-, neus-, keelgebied of waarbij handelingen hoesten of niezen mogelijk uitlokken.

Standpunt NVMBR
Vanuit de NVMBR zijn wij van mening dat in sommige gevallen op basis van die situatie het uitvoeren van radiologische, Nucleaire Geneeskundige, echografische en mammografie onderzoeken als mede Radiotherapeutische behandelingen ook onder de definitie risicovol vallen.

Het is belangrijk om op te merken dat bij dit advies in de leidraad er van wordt uitgegaan dat er een screeningsbeleid is dat ten minste bestaat "uit een gestandaardiseerde evaluatie van mogelijke klachten voor het bezoek aan de zorginstelling, herhaling van de screening aan de poort op het moment van melding bij de zorginstelling, herbeoordeling over de noodzaak van zorgverlening bij patiënten met klachten c.q. het gebruik van een chirurgisch masker door de symptomatische patiënten als uitstel medisch niet verantwoord is."

De leidraad zegt hier verder over: "Indien er geen adequate screening mogelijk is (bijvoorbeeld in spoedsituaties) wordt PBM-gebruik gelijkgesteld aan het gebruik bij verdachte of bevestigde COVID patiënten."

Advies NVMBR
Ons advies is dan om in gesprek te gaan met je leidinggevende, preventiemedewerker en infectiepreventiedeskundige welke stappen er ondernomen moeten worden om je werk veilig te kunnen uitvoeren. Het blijft een Leidraad. Situaties kunnen plaatselijk anders zijn. Degene die het onderzoek uitvoert bepaalt uiteindelijk waarbij hij/zij zich veilig bij voelt op basis van de Leidraad en de definitie.

Standpunt innemen
Bij de publicatie van de leidraad door de FMS op 29 april jl. zijn vanuit de NVMBR vragen gesteld aan het expertiseteam over de leidraad, de overwegingen bij de definitie van een risicovolle handeling en de vertaling naar de afdelingen Medische Beeldvorming en Radiotherapie. Mochten de antwoorden hiertoe aanleiding geven dan zullen we jullie opnieuw berichten. Eveneens is er contact gezocht met de wetenschappelijke verenigingen NVvR, NVRO en NVNG. De NVMBR deelt in de basis dezelfde standpunten van deze wetenschappelijke verenigingen.

Deel dit artikel: