Skip Navigation Linkspagina

14bb042f-dd3f-4c40-8bdb-111b65a7570a
Algemene ledenvergadering met SD
Locatie:
Reehorst
Bennekomseweg 24
6717 LM EDE

Datum: 13 november 2019 vanaf 10:30 tot 16:45 uur
De Algemene Vergadering en het Programma Stralingsveiligheid is voor NVMBR leden gratis toegankelijk. 
Een niet-lid mag de Algemene Vergadering als toehoorder bijwonen, maar alleen NVMBR leden hebben stemrecht. Niet-leden betalen bij deelname aan de Algemene Vergadering een bedrag van € 50,00 en voor deelname aan het Stralingsveiligheidprogramma € 35,00.
Programma

Het hoofdbestuur nodigt de leden uit aanwezig te zijn bij de Algemene Vergadering. De agenda met bijbehorende documenten zijn twee weken voorafgaande aan de vergadering te downloaden via het ledennet.

09.30 uur: Inschrijving en ontvangst met koffie
10.30 uur: Aanvang 74e Algemene Vergadering
12.30 uur: Lunchpauze
13.15 uur: Vervolg 74e Algemene Vergadering
14.45 uur: Theepauze
15.15 uur: Aanvang Stralingsveiligheid programma

  • Radionuclidentherapie- Hr. W. Idema, Toezichthoudend stralingsdeskundige, Amsterdam UMC
  • Natuurlijke straling op de werkplek- Mw. P. Goemans, Research scientist Radiation Protection, RIVM

 16.45 uur: Sluiting met borrel

De agenda met bijbehorende stukken zijn ongeveer twee weken voorafgaand aan de Algemene Vergadering in te zien en kunnen worden gedownload via het ledennet onder 'Vergadergroepen'. 

05d9ba56-7e46-4a06-8fa9-b0ef517f85ba