Skip Navigation Linkspagina

ae943629-7078-4f73-b574-93bc6a7cceb2
NVMBR Leden contactmoment

Datum: 19 mei 2021 vanaf 19:30 tot 21:00 uur
Alleen voor genodigden
Geen aanvullende informatie beschikbaar.
Programma

Er is gekozen om de AV van het voorjaar in aangepaste vorm te organiseren i.v.m. corona. Er wordt online contactmoment gecreëerd waarin het bestuur zich voorstelt en de stand van zaken presenteert. Er nog wordt nagedacht over een de mogelijkheid voor een extra AV in het najaar.

Jaarrekening 2020
Conform de statuten wordt de jaarrekening 2020 besproken. Vragen over het jaarverslag kunnen voorafgaand worden gestuurd naar het bureau. Deze vragen met antwoorden zullen tijdig worden gepubliceerd in het ledenportal. Tevens is er ruimte tijdens het contactmoment om vragen te stellen over de jaarrekening. Naderhand zal via MWM2 stemtool aan leden worden gevraagd om het verlenen van decharge aan het bestuur.

Aanmelden
Alle leden ontvangen medio april per e-mail een uitnodiging om zich aan te melden.