Skip Navigation Linkssectiesenexpertgroepen

 Secties en expertgroepen

909b142b-4d2b-4e45-847f-04c73a5d29d2
Expertgroep BOB
Expertgroep Moulagetechniek
Sectie Echografie
Sectie Kwaliteit
Sectie MRI
Sectie Nucleaire Geneeskunde
Sectie Radiologie
Sectie Radiotherapie
Sectie Straling

Expertgroep BOB

De expertgroep richt zich op de volgende doelen:

- De MBB’ers werkzaam in de screening op borstkanker het beleid mee laten bepalen

- De onderzoeken binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker verantwoord en doelmatig verrichten,

- Deskundigheidsbevordering van MBB’ers werkzaam in de screening

- Een bijdrage leveren aan een methode voor de implementatie en borging van de bekwaamheidseisen,

- Het beroep MBB’er werkzaam in de screening aantrekkelijk maken en houden

- De NVMBR kenbaarder maken bij de beroepsgroep in de BOB, - Kwaliteitsbevordering MBB’ers in de screening

De expertgroep Bevolkingsonderzoek Borstkanker (BOB) levert vanuit haar specifieke deskundigheidsgebied een bijdrage aan het op- en bijstellen en het uitvoeren van het beleid van de NVMBR, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van de voor de vereniging geformuleerde doelen.

Expertgroep Moulagetechniek

De expertgroep MT richt zich voor het jaar 2016 op de volgende doelen: - Het bevorderen van de deskundigheid van de moulagetechnici door de organisatie van de studiedag moulagetechniek op 30 september. - Bekwaamheidseisen opstellen voor diverse moulagetechnieken.. - Mouldroommedewerkers op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen door het onderhouden van de website en het aanleveren van berichten voor de Nieuwsbrief. Het vanuit het specifieke deskundigheidsgebied leveren van een bijdrage aan het op- en bijstellen en het uitvoeren van het beleid van de NVMBR, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van de voor de vereniging geformuleerde doelen.

Sectie Echografie

Voor het verenigingsjaar 2016 richt de sectie zich op de volgende doelen: - Advanced practitioner echografie implementatie in de praktijk, - Een bijdrage leveren aan een methode voor de implementatie en borging van de bekwaamheidseisen, - Organiseren bij- en nascholing op het gebied van echografie, - De sectie herkenbaar maken bij de leden, - Zelfstandig declareren voor echografisten in de eerste lijn, - Deskundigheidsbevordering MBB’ers. De sectie Echografie levert vanuit haar deskundigheidsgebied een bijdrage aan het op- en bijstellen en het uitvoeren van het beleid van de NVMBR, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van de voor de vereniging geformuleerde doelen. De sectie bestaan uit minimaal 5 en maximaal 9 leden.

Sectie Kwaliteit

De sectie richt zich op de volgende doelen:

- Evaluatie van NVMBR kwaliteitsbeleid- en instrumenten 

- Het organiseren van de studiedag Kwaliteit

- Het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van de visitaties

- De sectie herkenbaar maken bij de leden d.m.v. publicaties in de nieuwsbrief en het beantwoorden van vragen van leden.

De sectie Kwaliteit levert vanuit haar deskundigheidsgebied een bijdrage aan het op- en bijstellen en het uitvoeren van het beleid van de NVMBR, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van de voor de vereniging geformuleerde doelen.

Sectie MRI

De sectie richt zich in het jaar 2016 op de volgende doelen: - Deskundigheidsbevordering van de MBB'ers werkzaam op de MRI d.m.v. de organisatie van een symposium in november 2016. - Bevorderen van het veilig en deskundig gebruik van MRI. - Het evalueren van het gebruik van de bekwaamheidseis MRI. - Inspelen op ontwikkelingen van gecombineerde modaliteiten zoals PET MRI en de MRI versneller. - De sectie herkenbaar maken bij de leden op diverse manieren.De sectie MRI levert vanuit haar deskundigheidsgebied een bijdrage aan het op- en bijstellen en het uitvoeren van het beleid van de NVMBR, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van de voor de vereniging geformuleerde doelen. De sectie bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden.

Sectie Nucleaire Geneeskunde

De sectie Nucleaire Geneeskunde levert vanuit haar deskundigheidsgebied een bijdrage aan het op- en bijstellen en het uitvoeren van het beleid van de NVMBR, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van de voor de vereniging geformuleerde doelen. De sectie bestaan uit minimaal 5 en maximaal 7 leden. De sectie NG is betrokken bij het organiseren bij– en nascholingsactiviteiten voor MBB’ers NG.

Sectie Radiologie

Voor het verenigingsjaar 2017 richt de sectie zich op: Organiseren bij- en nascholing op het gebied van de radiologie Bijdrage aan ontwikkeling van het advies over ioniserende straling en de zwangere patiënt, Bekwaamheidseisen voor modaliteiten opstellen, Deskundigheidsbevordering MBB’ers, Een bijdrage leveren aan het in kaart brengen van de positie van de leerling/student inzake bekwaamheid en bevoegdheid, De sectie herkenbaar maken bij de leden, Externe vertegenwoordiging. De sectie Radiologie levert vanuit haar deskundigheidsgebied een bijdrage aan het op- en bijstellen en het uitvoeren van het beleid van de NVMBR, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van de voor de vereniging geformuleerde doelen. De sectie bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden.

Sectie Radiotherapie

De sectie richt zich in 2016 op de volgende doelen: - Het ontwikkelen van bekwaamheidseisen voor de voorbereiding van de RT behandeling. - Het herkenbaar maken van de sectie bij de leden. - De positie van de student MBB'er in kaart brengen wat betreft bevoegdheid/bekwaamheid.De sectie Radiotherapie levert vanuit haar deskundigheidsgebied een bijdrage aan het op- en bijstellen en het uitvoeren van het beleid van de NVMBR, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van de voor de vereniging geformuleerde doelen. De sectie bestaan uit minimaal 5 en maximaal 9 leden.

Sectie Straling

Voor het verenigingsjaar 2016 richt de sectie zich op: - Input vanuit de NVMBR op de ontwikkelingen binnen de internationale (Europese) Richtlijnen betreffende stralingsbescherming, - Input vanuit de NVMBR op de ontwikkelingen binnen de Nederlandse Wet en Richtlijnen betreffende stralingsbescherming, - Het informeren van de NVMBR-leden over regelgeving en voorschriften betreffende stralingsbescherming, - De sectie herkenbaar maken bij de leden, - Actieve participatie van de NVMBR in het NCS bestuur en NCS Platform Stralingsbescherming in het Ziekenhuis, - Implementeren richtlijn gonadenbescherming, - Advies opstellen over ‘ioniserende straling en de zwangere patiënt’, - Organiseren bij– en nascholingsactiviteiten op het gebied van stralingshygiëne, - Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de eindtermen stralingshygiëne voor MBB’ers, - Een bijdrage leveren aan een methode voor de implementatie en borging van de bekwaamheidseisen. - Deskundigheidsbevordering MBB’ers.De sectie Straling levert vanuit haar deskundigheidsgebied een bijdrage aan het op- en bijstellen en het uitvoeren van het beleid van de NVMBR, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van de voor de vereniging geformuleerde doelen. De sectie bestaan uit minimaal 5 en maximaal 9 leden.

Groepsleden

Yannick (Y.O.) Rosier
Voorzitter expertgroep
NVMBR
Pauline (P.R.) Alkema
lid
BO Oost
Ankie (A.D.) Bogers
lid
BO Zuid
Martine (T.M.) Groendijk
lid
BO Noord
Gabriella (G.J.A.) Janssen
Lid
BO Midden-West
Trees (T.J.E.) Koning
Lid
BO Oost
Muave (M.S.) Kuiper
Lid
BO Zuid-West
Gerda (G.A.) Onrust
lid
BO Midden-West
Felix (F.C.G.) de Beer
Voorzitter expertgroep
Catharina Ziekenhuis RT
Mieke (M.J.L.) Arends
lid
Radboudumc RT
Arnold (A.H.) van den Bosch
lid
Isala RT
Dorien (D.) Evers
lid
UMCG RT
Fred (A.F.) Groen
lid
UMCU, RT
Ronald (R.H.) Kummer
lid
Radiotherapiegroep RT
Meiske (M.) van der Ploeg
beleidsmedewerker
NVMBR
Wendy (W.) Visscher
Voorzitter sectiebestuur
MST RD
Wouter (W.E.) Westerhuis
Secretaris sectiebestuur
UMCU, RD
Marieke (H.) Brugge
Lid

Erik (F.) Brummel
lid
Maasziekenhuis Pantein RD
Krijn (K) Dietz
lid
Groene Hart Ziekenhuis RD
Marloes (M.K.) de Fluiter
beleidsmedewerker
NVMBR
Peter (P.R.) Lesterhuis
lid
Hanze Hogeschool MBRT
Peter (P.J.H.) Seegers
lid

Robert (R.C.) Wonink
lid

John (J.) Visscher
Secretaris sectiebestuur
Treant Zorggroep loc. Refaja RD
Judith (J.D.) Jonkman
lid
MCL RD
Roeland (R.A.) van der Krogt
lid

Meiske (M.) van der Ploeg
beleidsmedewerker
NVMBR
Peter (P.) Kappert
Voorzitter sectiebestuur
UMCG RD
Maike (M. L. J.) van Offeren
Secretaris sectiebestuur

Erfan (S.E.) Askarian
Lid
Groene Hart Ziekenhuis RD
Tienka (J.L.) Eeftink
lid
MST RD
Sija (S.) Geers - van Gemeren
beleidsmedewerker
NVMBR
Susan (J.H.) de Koning
lid
St. Anna ziekenhuis Geldrop RD / NG
Yannick (Y.O.) Rosier
beleidsmedewerker
NVMBR
Judith (I.J.J.) Baan
Voorzitter sectiebestuur
Deventer Ziekenhuis NG
Sija (S.) Geers - van Gemeren
beleidsmedewerker
NVMBR
Annemarie (A.M.G.) Hoekman
Lid
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis RD & NG
Agnes (A.) Keursten
lid
BVI NG
Peter (P.) Liedorp
Lid
PI Medical Diagnostic Equipment BV
Linda (L.A.) Porte
lid
KCL NG
Gertjan (G.J.H.) van Butselaar
lid
Rijnstate RD
Ankie (A.) Hersbach
lid
MUMC RD
Yannick (Y.O.) Rosier
beleidsmedewerker
NVMBR
Mirjam (M.A.) Verkleij
lid
Alrijne Ziekenhuis Leiden, RD
Dianne (D.) Fontijn
Voorzitter sectiebestuur
Catharina Ziekenhuis RT
Arnout (A.D.) van den Hoek
lid
AMC RT
Wouter (W.M.) van de Kamp
Lid
AvL RT
Bianca (B.) Kraan
lid
Holland PTC
Rob (R.J.W.) Martens
lid
ORFIT
Lennart (L.J.) Mesch
lid
BVI RT
Connie (J.J.) de Pan
lid
Erasmus MC Daniel den Hoed RT
Meiske (M.) van der Ploeg
beleidsmedewerker
NVMBR
Alie (A.) Vegter
Voorzitter sectiebestuur
Treant Zorggroep loc. Refaja RD
Danielle (H.T.D.) de Roo
Secretaris sectiebestuur
Treant Zorggroep loc. Scheper RD
Bertine (A.J.) de Bes
lid
Flevoziekenhuis RD
Marloes (M.K.) de Fluiter
beleidsmedewerker
NVMBR
Reinart (R.A.) Heemstra
lid
UMCG RT
Wim (W.) Idema
Lid
AMC, Stralingsbeschermingsgroep
Paul (P.J.) Kooij
lid
NW Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, RD