Skip Navigation Linkscommissies-en-expertgroepen

 Commissies en expertgroepen

3839e88e-fd54-4579-afea-182fe95b6485
Echografie
Expertgroep BOB
Expertgroep Moulagetechniek
Kwaliteit
MRI
Nucleaire Geneeskunde
Radiologie
Radiotherapie
Straling

Echografie

De sectie Echografie richt zich op de volgende doelen:
 • Advanced practitioner echografie implementatie in de praktijk;
 • Een bijdrage leveren aan een methode voor de implementatie en borging van de bekwaamheidseisen;
 • Organiseren bij- en nascholing op het gebied van echografie;
 • De sectie herkenbaar maken bij de leden;
 • Zelfstandig declareren voor echografisten in de eerste lijn;
 • Deskundigheidsbevordering MBB’ers.
De sectie Echografie levert vanuit haar deskundigheidsgebied een bijdrage aan het op- en bijstellen en het uitvoeren van het beleid van de NVMBR, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van de voor de vereniging geformuleerde doelen. De sectie bestaan uit minimaal 5 en maximaal 9 leden.

Expertgroep BOB

De Expertgroep BOB richt zich op de volgende doelen:
 • De MBB’ers werkzaam in de screening op borstkanker het beleid mee laten bepalen; 
 • De onderzoeken binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker verantwoord en doelmatig verrichten;
 • Deskundigheidsbevordering van MBB’ers werkzaam in de screening;
 • Een bijdrage leveren aan een methode voor de implementatie en borging van de bekwaamheidseisen;
 • Het beroep MBB’er werkzaam in de screening aantrekkelijk maken en houden;
 • De NVMBR kenbaarder maken bij de beroepsgroep in de BOB;
 • Kwaliteitsbevordering MBB’ers in de screening.
De expertgroep Bevolkingsonderzoek Borstkanker (BOB) levert vanuit haar specifieke deskundigheidsgebied een bijdrage aan het op- en bijstellen en het uitvoeren van het beleid van de NVMBR, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van de voor de vereniging geformuleerde doelen.

Expertgroep Moulagetechniek

De expertgroep MT richt zich voor het jaar 2016 op de volgende doelen: - Het bevorderen van de deskundigheid van de moulagetechnici door de organisatie van de studiedag moulagetechniek op 30 september. - Bekwaamheidseisen opstellen voor diverse moulagetechnieken.. - Mouldroommedewerkers op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen door het onderhouden van de website en het aanleveren van berichten voor de Nieuwsbrief. Het vanuit het specifieke deskundigheidsgebied leveren van een bijdrage aan het op- en bijstellen en het uitvoeren van het beleid van de NVMBR, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van de voor de vereniging geformuleerde doelen.

Kwaliteit

De Adviesraad Kwaliteit richt zich in  2019 op de volgende doelen:
 • Het actueel houden van de NVMBR kwaliteitsdocumenten;
 • Het bevorderen van het gebruik van de NVMBR kwaliteitsinstrumenten;
 • Het hoofdbestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over kwaliteitszaken;
 • De uitvoering en evaluatie van het symposium Kwaliteit

MRI

De sectie MRI richt zich op de volgende doelen:
 • Deskundigheidsbevordering van de MBB'ers werkzaam op de MRI d.m.v. de organisatie van symposia;
 • Bevorderen van het veilig en deskundig gebruik van MRI;
 • Inspelen op ontwikkelingen van gecombineerde modaliteiten zoals PET MRI en de MRI versneller;
 • De sectie herkenbaar maken bij de leden op diverse manieren.
De sectie MRI levert vanuit haar deskundigheidsgebied een bijdrage aan het op- en bijstellen en het uitvoeren van het beleid van de NVMBR, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van de voor de vereniging geformuleerde doelen.

Nucleaire Geneeskunde

De sectie Nucleaire Geneeskunde levert vanuit haar deskundigheidsgebied een bijdrage aan het op- en bijstellen en het uitvoeren van het beleid van de NVMBR, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van de voor de vereniging geformuleerde doelen.

De sectie Nucleaire Geneeskunde is betrokken bij het organiseren bij– en nascholingsactiviteiten voor MBB’ers NG.

Radiologie

De sectie Radiologie richt zich op:
 • Organiseren bij- en nascholing op het gebied van de radiologie door middel van hetorganiseren van symposia;
 • Bijdrage aan ontwikkeling van het advies over ioniserende straling en de zwangere patiënt;
 • Deskundigheidsbevordering MBB’ers;
 • Vanuit haar deskundigheidsgebied een bijdrage leveren aan het op- en bijstellen en het uitvoeren van het beleid van de NVMBR, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van de voor de vereniging geformuleerde doelen.

Radiotherapie

De sectie Radiotherapie richt zich op de volgende doelen:
 • Het ontwikkelen van bekwaamheidseisen voor de voorbereiding van de RT behandeling;
 • Het herkenbaar maken van de sectie bij de leden;
 • De positie van de student MBB'er in kaart brengen wat betreft bevoegdheid/bekwaamheid.
De sectie Radiotherapie levert vanuit haar deskundigheidsgebied een bijdrage aan het op- en bijstellen en het uitvoeren van het beleid van de NVMBR, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van de voor de vereniging geformuleerde doelen. De sectie bestaan uit minimaal 5 en maximaal 9 leden.

Straling

De sectie Straling richt zich op:
 • Input leveren vanuit de NVMBR op de ontwikkelingen binnen de internationale (Europese) Richtlijnen betreffende stralingsbescherming;
 • Input leveren vanuit de NVMBR op de ontwikkelingen binnen de Nederlandse Wet en Richtlijnen betreffende stralingsbescherming;
 • Het informeren van de NVMBR-leden over regelgeving en voorschriften betreffende stralingsbescherming;
 • Actieve participatie van de NVMBR in het NCS bestuur en NCS Platform Stralingsbescherming in het Ziekenhuis;
 • Implementeren richtlijn gonadenbescherming;
 • Advies opstellen over ‘ioniserende straling en de zwangere patiënt’;
 • Organiseren bij– en nascholingsactiviteiten op het gebied van stralingshygiëne;
 • Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de eindtermen stralingshygiëne voor MBB’ers; 
 • Deskundigheidsbevordering MBB’ers.
De sectie Straling levert vanuit haar deskundigheidsgebied een bijdrage aan het op- en bijstellen en het uitvoeren van het beleid van de NVMBR, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van de voor de vereniging geformuleerde doelen.

Groepsleden

Marieke (H.) Brugge
Lid

Krijn (K) Dietz
Lid
Groene Hart Ziekenhuis RD
Marloes (M.K.) de Fluiter
beleidsmedewerker
NVMBR
Peter (P.R.) Lesterhuis
Lid
Hanze Hogeschool MBRT
Peter (P.J.H.) Seegers
Lid

Wendy (W.) Visscher
Coördinator netwerk EC
MST RD
Wouter (W.E.) Westerhuis
Lid
UMCU, RD
Robert (R.C.) Wonink
Lid

Ankie (A.D.) Bogers
Lid
BO Zuid
Maayke (M.) Brakel
Lid
BO Noord
Reihaneh (R) Gholinia Tabrizi
Lid
BO Zuid-West
Trees (T.J.E.) Koning
Lid
BO Oost
Mieke (M.J.L.) Arends
Lid
Radboudumc RT
Felix (F.C.G.) de Beer
Lid
Catharina Ziekenhuis RT
Arnold (A.H.) van den Bosch
Lid
Isala RT
Dorien (D.) Evers
Lid
UMCG RT
Fred (A.F.) Groen
Lid
UMCU, RT
Ronald (R.H.) Kummer
Lid
Radiotherapiegroep RT
Meiske (M.) van der Ploeg
Lid
NVMBR
Judith (J.D.) Jonkman
Voorzitter adviesraad
MCL RD
Tim (T.G.G.) Antheunis
Lid
Gelderse Vallei RD en NG
Cindy (C.A.H.) Fox
Lid
ZGT Hengelo NG
Sija (S.) Geers - van Gemeren
Beleidsmedewerker
NVMBR
José (J.G.) Venema
Lid
Isala RT
Erfan (S.E.) Askarian
Lid
Groene Hart Ziekenhuis RD
Tienka (J.L.) Eeftink
Lid
MST RD
Peter (P.) Kappert
Lid
UMCG RD
Susan (J.H.) de Koning
Lid
St. Anna Zorggroep Geldrop RD / NG
Jeannette (J.) Meedendorp
Beleidsmedewerker
NVMBR
Maike (M. L. J.) van Offeren
Lid

Judith (I.J.J.) Baan
Lid
Deventer Ziekenhuis NG
Annemarie (A.M.G.) Hoekman
Lid
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis RD & NG
Agnes (A.) Keursten
Coördinator netwerk NG
BVI NG
Peter (P.) Liedorp
Lid
PI Medical Diagnostic Equipment BV
Jeannette (J.) Meedendorp
Beleidsmedewerker
NVMBR
Linda (L.A.) Porte
Lid
MCL NG
Gertjan (G.J.H.) van Butselaar
Lid
Rijnstate RD
Ankie (A.) Hersbach
Lid
MUMC RD
Jeannette (J.) Meedendorp
Beleidsmedewerker
NVMBR
Mirjam (M.A.) Verkleij
Coördinator netwerk RD
Alrijne Ziekenhuis Leiden, RD
Emma (E.L.) van de Borne
Coördinator netwerk RT
BVI RT
Dianne (D.) Fontijn
Lid
Catharina Ziekenhuis RT
Arnout (A.D.) van den Hoek
Lid
Amsterdam UMC, loc. AMC RT
Rob (R.J.W.) Martens
Lid
ORFIT
Jeannette (J.) Meedendorp
Lid
NVMBR
Lennart (L.J.) Mesch
Lid
BVI RT
Meiske (M.) van der Ploeg
beleidsmedewerker
NVMBR
Alie (A.) Vegter
Voorzitter adviesraad
Treant, loc. Refaja RD
Debbie (D.A.) van Asselt
Lid
Martini Ziekenhuis RD
Marloes (M.K.) de Fluiter
Beleidsmedewerker
NVMBR
Reinart (R.A.) Heemstra
Lid
UMCG RT
Wim (W.) Idema
Lid
Amsterdam UMC, loc. AMC NG
Vera (V.H.) Stuivenberg
Lid
UMCU, WKZ RD