Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Echte banen voor jongeren, ouderen werken gezond door
Tag(s):-
Datum:16-5-2017

Er is een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao ziekenhuizen. Een mooi akkoord met afspraken die goed zijn voor jong én oud. Er zijn afspraken gemaakt die oplossingen bieden voor de huidige problemen op de arbeidsmarkt, zoals een generatiepact en meer mogelijkheden om mantelzorg te kunnen verlenen. Daarnaast gaan werknemers er ruim 4% op vooruit en komen er 2.000 echte banen bij in de sector. 

Begin april klapte het overleg voor een nieuwe cao nog, omdat de werkgever allerlei verslechteringen op tafel legde. Door de dreiging van acties is er nu alsnog een mooi resultaat gekomen. We hopen dat hierdoor veel jongeren kiezen voor een baan in het ziekenhuis waar zij kunnen doorstromen naar arbeidsplaatsen waar nu tekorten zijn. Daarmee houden we de kwaliteit van de zorg in stand.

Generatiepact
In veel ziekenhuizen werken verhoudingsgewijs meer oudere werknemers en de jongeren die er werken, switchen vaak van organisatie. Dankzij het afgesproken generatiepact kunnen oudere werknemers wat gas terugnemen met behoud van inkomen en pensioenopbouw en kunnen meer jongeren aan de slag. 

Meer koopkracht en onregelmatigheidstoeslag
Werknemers in de zorg gaan er in totaal ruim 4% op vooruit. Je ontvangt een loonsverhoging van 1,75% in 2017 en 2% in 2018. Verder wordt het vakantiegeld omgezet naar een veertiende maand. Zowel in 2017 als in 2018 ontvangen alle werknemers eenmalig een uitkering van 200 euro en begin 2019, eenmalig 125 euro. Ook is afgesproken dat de niet-uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag over vakantie-uren in de jaren 2012, 2013 en 2014 alsnog wordt gecompenseerd. Hierover liepen de afgelopen periode verschillende juridische claims.

Mantelzorg 
Steeds meer werknemers zorgen - naast hun werk - voor hun naasten. In de zorg is dit aantal hoger dan elders. Bovendien zal de vraag naar mantelzorg verder toenemen door vergrijzing en bezuinigingen op de zorg. Voor de ziekenhuismedewerkers zijn daarom afspraken gemaakt die ze de mogelijkheid bieden om werk- en zorgtaken beter op elkaar af te stemmen.

Vakbondsdeden hebben laatste woord
Vakbondsleden hebben het laatste woord. Het gaat uiteindelijk om de arbeidsvoorwaarden van de werknemer. Vakbondsleden kunnen daarom binnenkort hun stem uitbrengen op het principeakkoord. Hierover komt later meer informatie naar de vakbondsleden via de vakbonden.

Meer lezen over het principeakkoord? Kijk dan op
fnv.nl/cao-ziekenhuizen  

Met vriendelijke groet,

Wilma Peters en Elise Merlijn
Cao-onderhandelaren FNV Zorg & Welzijn

Deel dit artikel: