Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Samen voor de zorgbonus
Tag(s):Echografie    MBB-er    MRI    Nucleaire-Geneeskunde    NVMBR    Radiologie    Radiotherapie    Stralingsveiligheid   
Datum:20-9-2020
​​​​De gepubliceerde lijst van het ministerie van VWS over de zorgbonus bewijst maar eens te meer dat het tijd is voor actie. De MBB'er lijkt nog niet goed bekend in het land, terwijl onze beroepsgroep een grote rol speelt tijdens de coronacrisis.

Voor ons blijft het duidelijk: Afgelopen tijd is gebleken dat de MBB'ers in de frontlinie hebben geholpen. De MBB'er heeft gezorgd voor snelle diagnoses (middels MRI, PET, CT en X-Thorax) waardoor behandeling ingezet kon worden voor COVID-19 patiënten. Tevens liep op de radiotherapieafdeling de behandeling voor oncologische patiënten gewoon door en zijn zij (met name in het begin) blootgesteld aan het risico op besmetting door onvoldoende bescherming. Tot op heden horen wij geluiden dat zelfs nu goede bescherming niet altijd optimaal is gefaciliteerd.

Waar zijn we op dit moment mee bezig?
Eerder heeft de NVMBR namens het werkveld een brief gestuurd naar het ministerie van VWS en partijen zoals de NVZ, FNV en de NFU met het betoog waarom wij vinden dat de MBB'er in aanmerking komt voor de zorgbonus.

Afgelopen vrijdag is de lijst bekend gemaakt. Concreet hebben we dit weekend de volgende (eerste) acties ondernomen:

  1. Contact gelegd met aanpalende beroepsverenigingen, waaronder in ieder geval de Nederlandse vereniging voor Anesthesiemedewerkers, de landelijke vereniging OK-assistenten en de Nederlandse vereniging voor Radiologen (NVvR) om te kijken of we gezamenlijk actie kunnen ondernemen.
  2. Via de NVvR is er contact gelegd met de Federatie Medisch Specialisten (FMS). De FMS zal in haar overleg met het ministerie van VWS onder de aandacht brengen dat naast andere beroepsbeoefenaren, ook de MBB'er op de JA-lijst hoort.
  3. De petitie van Esther van Heumen is breed gedeeld via de sociale mediakanalen. NB: In de petitie wordt röntgenlaborant genoemd. Als beroepsvereniging staan we uiteraard voor alle MBB'ers.
  4. Alle leden zijn (nogmaals) geïnformeerd met de oproep om zichzelf te laten zien binnen de eigen organisatie.

​Pak je kans
Op site van VWS staat in de toelichting vermeld dat: "De bonus is voor de zorgprofessionals die tijdens de coronacrisis bijzondere prestaties leverden naast het gewone dagelijkse werk".
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/zorg/zorgbonus)

Vanuit de NVMBR zien we hier de opening voor leidinggevenden, de MBB'ers én ook de Raden van Bestuur van jullie organisaties om toch de zorgbonus aan te vragen voor onze beroepsgroep. Voorbeelden zijn legio en zijn onder andere opgesomd in de eerder verzonden brief van de NVMBR aan het ministerie van VWS. 
Pak dus je kans!

Samen sterk
Laat ons weten waar we je mee kunnen helpen en deel je initiatieven. We willen het samen met jullie doen. Want samen staan we sterk. 


Met dank aan ​Saskia Bens voor de foto!​

Deel dit artikel: